Folyóiratok

 • Beszédkutatás

  A Beszédkutatás évente megjelenő folyóirat. A tanulmányok a beszéd legkülönbözőbb területeivel foglalkoznak, a fonológiától a beszédakusztikán át a beszédtechnológiáig és a patológiás beszédig. A folyóirat elsősorban - de nem kizárólagosan - kísérletes munkákat közöl. A folyóirat megkapta az ERIH Plus besorolást. A magyar mellett angol és német nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Földrajzi Közlemények

  A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legonfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó írásokat közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal. 


  A kiadvány fő vázát az Értekezések adják, amelyek általában egy ív (35-40 ezer karakter) terjedelemben originális kutatási eredményeket mutatnak be. A negyedéves periodikában évente 20-30 lektorált tanulmány jelenik meg a természet- és társadalomföldrajz legváltozatosabb témaköreiből. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban jelentkezett a folyóirat tematikus számokkal, amelyek egy kitüntetett témakör aktuális kutatási eredményeit mutatják be. Lehetőség van Kisebb tanulmányok, fél íves (15-25 ezer karakteres) írások beküldésére is, amelyek egy szűkebb témát járnak körül, vagy egy adott témakörben fontos tudományos részeredményeket tárnak az olvasóközönség elé. A folyóirat állandó rovatai közé tartoznak még a Krónika és az Irodalom. A Krónika rovatban a földrajztudományt érintő eseményekről, konferenciákról, aktuális történésekről számolunk be, illetve ebben a rovatban emlékezünk meg a földrajztudomány képviselőinek kitüntetéseiről, jubileumi évfordulóiról és elhunyt tagtársaink életpályájáról. A Társasági élet időszakosan megjelenő rovatunkban a Magyar Földrajzi Társaság életét és tagságát érintő írásokat közlünk. Időszakosan megjelenő további rovataink a Szemle, a Műhely és a Vita, amelyekbe egy tudományos probléma, műhely, módszer, vagy aktuális kérdéskör körbejárását, bemutatását várjuk szerzőinktől.

 • Földtani Közlöny

  A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata  — 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül  a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.

 • Kaleidoscope : művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat

  A Kaleidoscope évente két füzetben megjelenő folyóirat. Kutatásaink középpontjában az ember áll:  az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. A magyar mellett angol és német nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Magyar Könyvszemle

   A Magyar Könyvszemle könyv- és sajtótörténeti folyóirat, 1876 óta jelenik meg, évente négy füzetben. A Magyar Tudományos Akadémia alapította, lapgazdái az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. A folyóirat a könyvszakma, a medievisztika, a reneszánszkutatás (ezeken belül főként a kodikológia), a kora újkori, az új- és modernkori sajtótörténet, valamint az ezekkel összefüggő irodalom- és művelődéstörténeti stúdiumok hazai fóruma. A magyar mellett angol, német és francia nyelvű tanulmányok is benyújthatók.