Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két- három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata.

A periodika célkitűzései megegyeznek az Egyesület Alapszabályában lefektetett célokkal; így különösen teret biztosít a kutatási eredmények közzétételéhez, azok megismerését teszi lehetővé. A kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja a folyóirat. Bemutatja a Közös Agrárpolitikával és annak magyarországi alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket, amelyek az agrár és vidékfejlesztés jogkutatási területén merülnek fel. A periodika nyitott az agrár- és vidékfejlesztési kormányzati szervek és nemzetközi szervezetek számára megfogalmazott vélemények, javaslatok közzétételére.

A folyóirat az Egyesületet alapító hat magyar jogi kar oktatói, neves agrárjogászok által írt cikkeknek, tanulmányoknak biztosít nyilvánosságot különböző rovatokba sorolva.

A periodika három nyelven teszi elérhetővé a szerzők írásait, így a magyar mellett angolul és/vagy németül is olvashatók az értekezések a honlapon.

HU ISSN 1788-6171

DOI: 10.21029/JAEL

 

A folyóiratot archiválja /the journal is archived in:

Országos Széchenyi Könyvtár/National Széchényi Library

MTA Könyvtára/Library of the Hungarian Academy of Sciences

MATARKA

CEDR – MAE

 

A folyóiratot indexeli /the journal is indexed in:

ProQuest

Magyar Tudományos Akadémia/Hungarian Academy of Sciences

MTMT