Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
  • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat, hacsak lehet, DOI-t tüntetett fel az irodalomjegyzékben.
  • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Agrár- és Környezetjog / Journal of Agricultural and Environmental Law

vagyis a JAEL,

avagy az agrár-, környezet- és energiajog tudományának katalizátora, a kollegálislektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazó

PUBLIKÁCIÓS SZABÁLYZATA

 

A JAEL a CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesület lektorált folyóirata, amely évente kétszer jelenik meg elektronikus, azaz az interneten elérhető formában (epa.oszk.hu/01000/01040)

 

A JAEL céljai közé tartozik a magyar jogtudomány továbbfejlesztése valamint az agrárjogi, a környezetjogi, az energiajogi és ezekhez kapcsolódó további jogterületek illetve jogágak integrálása a nemzetközi tudományos életbe. Ennek megfelelően a JAEL Szerkesztőbizottsága fontosnak tartja azt, hogy szerzők közül a magyar szerzők tanulmányaikat mind magyar nyelven, mind valamely, a tudományos életben alkalmazott idegen-nyelven (elsődlegesen angol, német vagy francia nyelven) közöljék. Ezzel a megoldással – a Szerkesztőbizottság meglátása szerint – a JAEL hozzájárulhat a magyar nyelvű jogtudomány továbbéléséhez és fejlesztéséhez, és egyúttal láthatóvá és elérhetővé teheti a magyar jogtudomány eredményeit a nemzetközi tudományos közélet számára is. Egyúttal, az idegen anyanyelvű szerzők csoportjával kiegészülve, a JAEL hasábjain a magyar jogtudomány művelői a nemzetközi és európai tendenciákat is közelebb hozhatják a magyar jogalkotókhoz és jogalkalmazókhoz.

 

A JAEL elsődleges célja agrárjogi, környezetjogi, energiajogi és ezekhez kapcsolódó témájú, eredeti jogi tanulmányok megjelentetése, jogász és – amennyiben megfelelnek a JAEL által felállított követelményeknek – a területtel foglalkozó nem jogász szerzőktől. A tudományos igénnyel megírt tanulmányok megjelentetésén túl ugyanakkor, eseti jelleggel a JAEL-banelkülönülten megjelentethetők tudományos értékkel bíró egyéb munkák is (recenziók, konferenciák következtetéseinek összefoglalásai, etc.). Ezek kapcsán a lektorálási szempontok értelemszerűen alkalmazandók.

 

A JAEL keretében lehetőség van, ennek feltűntetésével, (például konferencia vagy hallgatói) `különszám´ megjelentetésére, amelynek kapcsán a lektorálási szabályok csak részben alkalmazandók. 

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.