Listeners’ evaluation of voice quality in Hungarian speakers

  • Alexandra Markó ELTE Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
  • Tamás Gábor Csapó BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
  • Karolina Takács ELTE Fonetikai Tanszék

Absztrakt

A beszélő hallgatói megítélése a zöngeminőség alapjánA jelen kutatás az irreguláris zöngeminőség (glottalizáció) hatását vizsgálta a beszélő hallgatói megítélésére. Annak érdekében, hogy csupán a zöngeminőség különbségét tesztelhessük, mondatfelolvasásból származó, modális zöngével ejtett megnyilatkozásokat módosítottunk beszédtechnológiai eszközökkel úgy, hogy a megnyilatkozás utolsó 4 szótagjában irregulárissá változtattuk a zöngeminőséget. Ezeket a megnyilatkozásokat (az eredeti és a módosított változatokat) véletlenszerű sorrendben 27 adatközlő hallgatta meg, és a beszélő személyiségvonásait (pl. buta-okos, megbízható-megbízhatatlan) ötfokozatú skálán értékelték. A „zöngeminőség” modális vagy irreguláris volta önmagában nem eredményezett szignifikáns eltérést az eredményekben egyik tulajdonság tekintetében sem, és a „nem”-nek sem igazolódott a hatása. Szignifikáns tényezőnek mutatkozott ugyanakkor a „beszélő”, a „személyiségvonás” és a „megnyilatkozás”.

Megjelent
2017-04-01
Hogyan kell idézni
MARKÓ, Alexandra; CSAPÓ, Tamás Gábor; TAKÁCS, Karolina. Listeners’ evaluation of voice quality in Hungarian speakers. Beszédkutatás, [S.l.], v. 25, p. 55-66, ápr. 2017. ISSN 1218-8727. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/278>. Közzététel dátuma: 23 márc. 2018. doi: https://doi.org/10.15775/Beszkut.2017.55-66.
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok