"Nyelvbotlás"-korpusz

  • Judit Bóna ELTE Fonetikai Tanszék
  • Valéria Krepsz MTA Nyelvtudományi Intézet
  • Alexandra Markó ELTE Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport

Absztrakt

„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ
13. rész 

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadásjelenség-korpuszt 2004 óta adjuk közre folyóiratunkban:
Beszédkutatás 2004. 19–186.: 5139 adat;
Beszédkutatás 2005. 145–173.: 761 adat;
Beszédkutatás 2006. 231–247.: 388 adat;
Beszédkutatás 2007. 187–198.: 244 adat;
Beszédkutatás 2008. 221–239.: 444 adat;
Beszédkutatás 2009. 257–267.: 176 adat;
Beszédkutatás 2010. 283–291.: 179 adat;
Beszédkutatás 2011. 149–165.: 429 adat;
Beszédkutatás 2012. 301–313.: 298 adat;
Beszédkutatás 2014. 253–276.: 604 adat;
Beszédkutatás 2015. 248–256.: 193 adat;
Beszédkutatás 2016. 193–214.: 545 adat.
Eddig tehát összesen 9400 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a részben pedig újabb 377 tételt adunk közre.  Értelemszerűen ez a korpusz a hiba típusúak gyűjteménye. A kezdetektől számos, különféle szempontú tanulmány, szakdolgozat, disszertáció készült ebben a témakörben. Mindez a tapasztalat oda vezetett, hogy a „Nyelvbotlás”-korpusz osztályozási kategóriáit 2009-től egyszerűsítsük. Az alapvető ok
az volt, hogy a korpuszt használóknak nagyobb szabadságot biztosítsunk egy adott jelenség mélyreható elemzéséhez.
Az egyszerűsített osztályozás elve az, hogy minden esetben a felszínen tapasztalható jelenséget soroljuk kategóriákba, a finomelemzések az adott jelenség kutatójára várnak. A fő kategóriák és meghatározásuk a következők:

1. Téves szó
A megfelelő szó helyett egy másik szó megjelenése a felszínen. Ez a kategória tartalmazza a freudi elszólásokat és a malapropizmusokat is, amelyek további elemzésekkel különíthetők el.

2. Grammatikai hiba
A köznyelvi normának ellentmondó morfológiai/szintaktikai struktúra.

3. Kontamináció
Két nyelvi jel (szó, szerkezet) összeolvadása, vegyülése.

4. Téves kezdés
Beszédhang vagy beszédhangsorozat ejtése, amely azonban nem szó. 

5. Nyelvem hegyén van jelenség
A szándékolt szó jelentésének és morfológiai struktúrájának ismerete, de a fonológiai/fonetikai szerkezet kiejtésének (részleges) gátoltsága.

6. Perszeveráció
Egy kiejtett nyelvi elem szándéktalan, ismételt megjelenése a közlés egy későbbi időpontjában.

7. Anticipáció
Egy szándékozott nyelvi elem megjelenése a közlés egy korábbi időpontjában is.

8. Metatézis
Nyelvi elemek sorrendjének felcserélődése.

9. Egyszerű nyelvbotlás
A beszédtervezés artikulációs tervezési szintjén, ill. az artikulációban létrejött hiba, amely semmilyen egyéb okkal nem magyarázható.
Altípusai: a) betoldás, b) helyettesítés, c) kiesés 

10. Több típusba sorolható jelenségek
Azok az adatok kerülnek ebbe a kategóriákba, amelyek létrejöttében a felszíni elemzés alapján több rejtetten működő folyamat hibája is feltételezhető.

Megjelent
2017-04-01
Folyóirat szám
Rovat
"Nyelvbotlás"-korpusz