Fogorvosi Szemle http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> Magyar Fogorvosok Egyesülete hu-HU Fogorvosi Szemle 0015-5314 Flexibilis és merev üvegszál megerősítésű intraradikuláris csapok törési ellenállásának in vitro összehasonlító vizsgálata – pilot study http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/1693 <p>Bevezetés: Jelen vizsgálat célja a gyökérkezelt üvegszál megerősítésű kompozit csapokkal, különféle technikákkal és<br>anyagokkal helyreállított kisörlő fogak töréssel szembeni ellenállásának és megerősítő hatásának összehasonlítása.<br>Anyag és módszer: 32 darab kihúzott és gyökérkezelt kisörlő fogat 4 csoportba osztottunk (n = 8) a használt csap(ok)<br>száma és anyaga alapján (1–4. csoport). 1: egyetlen hagyományos merev üvegszálas csap, 2: egy merev fő és egy járulékos<br>üvegszálas csap, 3: egyetlen elasztikus csap, 4: egy elasztikus fő és egy járulékos csap. A csapok beragasztását<br>és a csonkfelépítést követően a fogakat statikus terhelési tesztnek tettük ki törésig. A töréssel szembeni ellenállás<br>mellett a törés mintázatát is vizsgáltuk.<br>Eredmények: a 4. csoport nyújtotta a töréssel szembeni legjobb ellenállási eredményeket a tesztelt csoportok között.<br>A több csapot használó restaurátumok (2. és 4. csoport) szignifikánsan jobban teljesítettek, mint az 1. csoport (p = 0,041;<br>p = 0,032). A törési mintázat tekintetében a csoportok többnyire homogének voltak.<br>Megbeszélés: jelen vizsgálat alapján több üvegszálas csap alkalmazása egyazon gyökércsatornában mindig előnyös<br>a végleges restaurátum szempontjából, függetlenül a csap rugalmasságától. A csapok elaszticitása nem befolyásolta<br>a létrejött törés mintázatát.</p> Márk Dr. Fráter András Dr. Forster Ádám Jantyik Gábor Dr. Braunitzer Katalin Dr. Nagy Copyright (c) 2015-12-01 2015-12-01 108 4. 115 119. Az égő száj szindrómáról http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/1697 <p>A dolgozat célja az „égő száj szindrómával” (Burning Mouth Syndrome – BMS) kapcsolatos nemzetközi irodalom legfontosabb<br>megállapításainak összegzése és áttekintése. Az eltelt évtizedek alatt számos kutató gyakorlatban és elméletben<br>is foglalkozott ezzel a különös betegséggel. Ennek ellenére sem világos teljesen a szindróma etiológiája és<br>pathogenezise. A szerzők az etiopathogenezissel kapcsolatos eddigi irodalmi adatokat analizálva nem találtak egyetértést<br>sem a BMS klasszifikációja, sem a diagnózis tekintetében. Ezért egy úgynevezett „Gold Standard” osztályozást tartanak<br>szükségesnek a betegség jobb megértése érdekében, melynek első lépéseit megtették.</p> Francesco Dr. Spadari Umberto Dr. Garagiola Eszter Dr. Dzsida Lorenzo Dr. Azzi Fanni Sára Dr. Kálmán Copyright (c) 2015-12-01 2015-12-01 108 4. 137 143. Branchiogén ciszta előfordulása szokatlan életkorban, ritka lokalizációban http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/1694 <p>A branchiogén anomáliák a veleszületett fejlődési rendellenességek heterogén csoportját képviselik. Branchiogén ciszták<br>leggyakrabban a második kopoltyúív rendellenességeiből származnak. Jellemzően felnőtt korban, felső légúti fertőzést<br>követően alakulnak ki puha duzzanat formájában a musculus sternocleidomastoideus elülső széle mentén, általában<br>annak felső harmadában; de a nyakon bárhol előfordulhatnak a branchialis fistula lefutása mentén a supraclavicularis<br>régiótól a fossa tonsillarisig. Az epipharyngeális lokalizáció ritka. A szerzők egy héthónapos csecsemő gastrointestinalis<br>vírusinfekciója kapcsán végzett gyermekgyógyászati vizsgálat során észlelt szokatlan lokalizációjú, epipharyngeális<br>branchiogén ciszta diagnosztikáját és műtéti eltávolítását mutatják be, a kórkép irodalmi áttekintésével.</p> Dóra Dr. Horváth Pál Dr. Redl Csaba Dr. Hegedűs Copyright (c) 2015-12-01 2015-12-01 108 4. 127 130. Lokalizált agresszív parodontitisben szenvedő páciens komplett fogászati ellátása http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/1695 <p>34 éves férfi páciens konzerváló fogászati ellátásra jelentkezett klinikánkon. Részletes anamnézis és a fogászati vizsgálat<br>során parodontális kórkép került felismerésre. Az intraorális vizsgálat kiterjedt a cariologiai és parodontális státusz<br>felvételére. A fogágy tapadási nívójának mérése, az anamnesztikus adatok, illetve röntgenleletek birtokában lokalizált<br>agresszív parodontitis (LAP) került diagnosztizálásra. A komplett kezelési tervbe történő beleegyezése után átfogó fogászati<br>prevenció, terápia és rehabilitáció történt. A kezelések instruálással, motiválással, majd supra- és subgingivális<br>depurálással kezdődtek. Később extractio és elektív gyökérkezelés után műtéti nyitott kürettel egybekötött hemisectio<br>történt. A szükséges tömések elkészülte után fix fogpótlásokkal lett a funkció és az esztétika definitíven helyreállítva.<br>Az eset rámutat, hogy a rendelőbe érkező pácienseknél kiemelkedő jelentőségű a fogazati állapot felmérése mellett<br>a parodontium vizsgálata is, hiszen enélkül a sokszor panaszmentes betegség rejtve maradhat.</p> Zsolt Dr. Nagy Júlia Dr. Nemes Ida Dr. Nyárasdy Copyright (c) 2015-12-01 2015-12-01 108 4. 131 136. Cirkónium-dioxid használata a klinikai gyakorlatban http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/1696 <p>A cirkónium-dioxid kiváló fizikai, mechanikai és esztétikai tulajdonságai miatt a fémmentes fogpótlások közül ma is az<br>egyik legnépszerűbb anyag, mely az esetek jelentős részében a hagyományos fémkerámia kiváltására is szolgálhat.<br>A napjainkban egyre inkább teret hódító CAD/CAM technológia segítségével készülhetnek el. Cikkünkben három esetbemutatáson<br>keresztül ismertetjük a cirkónium-dioxid mindennapi fogorvosi gyakorlatban való felhasználhatóságát.</p> Dóra Dr. Somfai Ágnes Dr. Zsigmond Katalin Dr. Károlyházy Barbara Dr. Kispélyi Péter Dr. Hermann Copyright (c) 2015-12-01 2015-12-01 108 4. 121 125.