Körmös, S., Czirbus, N., & Schubert, F. (2017). Furadékminták gáz és illékony komponenseinek vizsgálatához szükséges minta-előkészítési és -feltárási protokoll fejlesztésének eredményei. FöLdtani KöZlöNy, 147(4), 399-414. doi:10.23928/foldt.kozl.2017.147.4.399