Körmös, Sándor, Czirbus, Nóra, AND Schubert, Félix. " Furadékminták gáz és illékony komponenseinek vizsgálatához szükséges minta-előkészítési és -feltárási protokoll fejlesztésének eredményei" Földtani Közlöny [Online], Évfolyam 147 Szám 4 (6 december 2017)