Dumortierites gneisz, klinohumitos márvány és szkapolitos amfibolit Dunavarsányban

  • Tamás Spránitz ELTE-TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, e-mail: spratom.elte@gmail.com
  • Benjámin Váczi ELTE-TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Thomas Pieter Lange ELTE-TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Sándor Józsa ELTE-TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék

Absztrakt

A Duna Dunaújváros fölötti teljes szakaszán felszín közelben megjelenő pleisztocén hordalékában a változatos összetételű kavicsanyagba ágyazottan szabálytalan elrendeződésben, kis mennyiségben akár több mint 1 méteres átmérőjű, változatos összetételű, különböző mértékben koptatott kőzettömböket is lehet találni. Legfőbb előfordulásaik a Kisalföld és a Dél-pesti-síkság, legismertebb lelőhelyei a Dunavarsány-Délegyháza környéki kavicsbányák. Eredetüket régóta kutatják, de forrásuk pontos helyének meghatározása eddig még nem történt meg, így ide kerülésük módja máig vitatott. A kérdés megoldását a tömbök között talált ritka ásványtartalmú exotikus metamorf kőzetek petrográfiai vizsgálata tette lehetővé. A Dunavarsányi Aqua kft. kavicsbányájában talált diagnosztikus, dumortieritet tartalmazó cordierit-turmalin-sillimanit gneisz, a klinohumitot tartalmazó olivin-spinell-apatit-tremolit-klorit-flogopit dolomárvány és a szkapolitot tartalmazó prehnit-aktinolit-diopszid amfibolit szálfeltárásai a Cseh-masszívum ausztriai részén, egymáshoz közeli meredek Duna parti lelőhelyeken megtalálhatók. A terepi megfigyelések, az összehasonlító polarizációs és pásztázó elektronmikroszkópos elemzés, a fázisanalízist segítő Raman-spektroszkópia, valamint az irodalmi analógiák alapján a jellegzetes ásványokkal bíró kőzettömbök forrásterülete jól behatárolható. A tömbök összetétele, mérete és alakja alapján a szállítást leginkább meghatározó tényező a pleisztocén folyóvízi jég lehetett.

Megjelent
2017-09-25
Hogyan kell idézni
SPRÁNITZ, Tamás et al. Dumortierites gneisz, klinohumitos márvány és szkapolitos amfibolit Dunavarsányban. Földtani Közlöny, [S.l.], v. 147, n. 3, p. 311-326, szept. 2017. ISSN 2559-902X. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/390>. Közzététel dátuma: 23 márc. 2018. doi: https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2017.147.3.311.
Rovat
Értekezés