A Magyarhoni Földtani Társulat 2016. évi tevékenysége Főtitkári jelentés

  • Tibor Cserny

Absztrakt

A 2015. évi 163. Tisztújító Közgyűlésén megválasztott elnökség második ciklusa második évének célkitűzései változatlanok voltak; az elmúlt négy esztendő tapasztalatait figyelembe véve és azzal gazdagodva, hatékony és eredményes évet zárni. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk:
— természetes és jogi tagjai létszámának megtartására, lehetőség szerinti növelésére;
— a szervezet gazdaságos működtetésére;
— színvonalas rendezvények megtartására;
— a Földtani Közlöny rendszeres és magas szakmai színvonalon történő megjelenésére;
— a magyar geológus társadalom érdekképviseletének, presztízsének erősítésére, társadalmi elismertségének és publicitásának szélesítésére;
— rokon szakmai szervezetekkel, egyetemekkel, kutató intézményekkel, bányavállalatokkal, állami hivatalokkal és ható ságokkal jó kapcsolat kiépítésére és ápolására.


Folytatás a PDF-ben.

Megjelent
2017-06-06
Hogyan kell idézni
CSERNY, Tibor. A Magyarhoni Földtani Társulat 2016. évi tevékenysége Főtitkári jelentés. Földtani Közlöny, [S.l.], v. 147, n. 2, p. 121-132, jún. 2017. ISSN 2559-902X. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/395>. Közzététel dátuma: 23 márc. 2018.
Rovat
MFT Közgyűlés