Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományi kutatásokban

Absztrakt

A kapcsoltizotóp-geokémia (clumped isotope geochemistry), egy olyan új, dinamikusan fejlődő kutatási módszer, amely a 13C és a 18O izotópok egy molekulán belüli kapcsolódásának hőmérsékletfüggésén alapszik. Segítségével a karbonátok kiválási hőmérséklete nagy pontossággal meghatározható, kizárólag a karbonát fázis kapcsolt izotóp értéke (∆47) alapján. A paleoklimatológiai alkalmazások mellett a módszer a geológiai kutatások számos területén (pl. paleo-oceanográfia, atmoszféra-kutatás, rezervoár-geológia, geomorfológia, tektonika, diagenezis, biogeokémia, alacsony hőmérsékletű metamorf folyamatok, meteorit-kutatás, stb.) alkalmazható, és a műszerfejlesztések révén az alkalmazások köre folyamatosan bővül. A cikk röviden áttekinti a kapcsolt izotópos módszert, bemutatva annak alapjait, a rendelkezésre álló kalibrációkat, a lehetséges alkalmazási területeket és a témában eddig megjelent publikációkat.

Megjelent
2017-06-07
Hogyan kell idézni
KELE, Sándor; BAJNAI, Dávid. Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományi kutatásokban. Földtani Közlöny, [S.l.], v. 147, n. 2, p. 177-194, jún. 2017. ISSN 2559-902X. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/399>. Közzététel dátuma: 23 márc. 2018. doi: https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2017.147.2.177.
Rovat
Szemle