A Gyűrűfűi Riolit kőzetmintáinak vizsgálata a Mecseki Ércbányászati Vállalat „Vulkanitok, etalon kollekció” csiszolatgyűjteményének felhasználásával: nyugat-mecseki preparátumok

  • Tibor Hidasi SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
  • Andrea Varga SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, e-mail: raucsikvarga@geo.u-szeged.hu
  • Elemér Pál-Molnár SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Vulcano Kutatócsoport; MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, Budapest

Absztrakt

Munkánkban a Mecsekérc Zrt. „Vulkanitok, etalon kollekció” csiszolatgyűjteményéből a permi Gyűrűfűi Riolit Formációt és a Cserdi Konglomerátum Formációt képviselő minták (nyugat-mecseki mélyfúrások és felszíni feltárások) petrográfiai jellemzését végeztük el. A Gyűrűfűi Riolit mintáiban nagy  hőmérsékleten devitrifikálódott, deformált relikt horzsakövek, illetve egykori kőzetüvegszilánkok, szferolitos-axiolitos átkristályosodási bélyegek figyelhetők meg; további jellegzetességük a rosszul osztályozott, szilánkos, töredezett kristálytöredékek (kvarc, földpát) nagy száma. Szövetük relikt vitroklasztos; átalakult, kristálygazdag lapillitufát képviselnek. A Cserdi Konglomerátum mintái felzites, továbbá átalakult, vitroklasztos vagy horzsaköves szövetű  ulkanitszemcséket tartalmaznak, amelyek csak részben azonosíthatók a fekü Gyűrűfűi Riolit kőzetanyagával. Eredményeink rámutattak arra, hogy a robbanásos vulkáni működés mértékét korábban alábecsülték a vizsgált területen, illetve képződményben.

Megjelent
2015-03-01
Hogyan kell idézni
HIDASI, Tibor; VARGA, Andrea; PÁL-MOLNÁR, Elemér. A Gyűrűfűi Riolit kőzetmintáinak vizsgálata a Mecseki Ércbányászati Vállalat „Vulkanitok, etalon kollekció” csiszolatgyűjteményének felhasználásával: nyugat-mecseki preparátumok. Földtani Közlöny, [S.l.], v. 145, n. 1, p. 3, márc. 2015. ISSN 2559-902X. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/94>. Közzététel dátuma: 21 márc. 2018.
Rovat
Értekezés