Megjelent: 2017-09-04

Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban

A középkori medicinától a romantikus medicináig

Gyógyszerészettörténet

Levéltári források

Múzeumi források

Irodalmi források