A Fragment of the Graduale Varadiense at the Romanian Academy Library in Cluj (Kolozsvár)

  • Adrian Papahagi

Absztrakt

Graduale Varadiense töredéke a kolozsvári Román Akadémiai Könyvtárban


A jelen közlés a Román Tudományos Akadémia Könyvtára kolozsvári fiókjában (Biblioteca Academiei Române) őrzött Graduale Varadiense korábban nem ismert részletét azonosítja és írja le. A Graduale Varadiense, amelyből csak néhány töredék maradt fenn, a ma a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban őrzött ún. Zalka Antifonárium kísérőkötete volt. A nagy kóruskönyveket Filipec János, 1476 és 1490 között Nagyvárad püspöke Csehországban készíttette, és a nagyváradi székesegyházban legalább 1554-ig használták, ti. említést találunk róluk egy 1554-es leltárban. A 16. század végén és a 17. század elején a kódexeket feldarabolták lapjaik javarészét könyvkötésként újrahasznosítva.

Megjelent
2018-02-20
Hogyan kell idézni
PAPAHAGI, Adrian. A Fragment of the Graduale Varadiense at the Romanian Academy Library in Cluj (Kolozsvár). Magyar Könyvszemle, [S.l.], p. 455-459, febr. 2018. ISSN 0025-0171. Elérhető: <http://ojs3.mtak.hu/index.php/mksz/article/view/484>. Közzététel dátuma: 24 márc. 2018.
Rovat
Közlemények