Strasbourg helyesbít, avagy a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseiben

  • Dániel Gyulay
Kulcsszavak: véleménynyilvánítás-szabadsága, jó hírnév, becsületsértés, Emberi Jogok Európai Bírósága

Absztrakt

Mennyire egyezik a hazai és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlata a becsületet és jó hírnevet érintő ügyekben? Ahogy a cikkben kifejtésre kerül, el kell különíteni a vizsgált időszakot, illetve annak következményeit. Ennek oka, hogy manapság már egyre inkább a bírói gyakorlat részévé és hivatkozási alapjává válnak az EJEB döntései, ehhez azonban több egyezménysértő ítélet vezetett. A vizsgálat központi kérdése mindenesetben az volt, hogy az alkalmazott korlátozás megfelelt-e a demokratikus társadalomban szükséges korlátozás követelményének. Ez azonban – a Karakó kontra Magyarország ügyet leszámítva – egyik elemzett ügyben sem felelt meg az egyezmény 10. cikkének, így a panaszok alaposak voltak, mely alapján a hazai gyakorlat az EJEB által is formálásra került.

Megjelent
2020-03-15
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok