https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/feed Fogorvosi Szemle 2022-09-24T04:14:05+00:00 Dr. Hermann Péter hermann@fogorvos.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/9072 Éjszakai bruxizmus és erózió okozta fogkopás esztétikai rehabilitációja 2022-09-12T11:03:24+00:00 Alexandra Laki-Czigola czigola.alexandra@gmail.com Judit Borbély czigola.alexandra@gmail.com Péter Hermann czigola.alexandra@gmail.com <p>Magas esztétikai igényű fiatal női páciensünk esetén nagy kihívást jelent a bruxizmus és savas erózió okozta fogkopás<br>teljes szájüregi rehabilitációja. Ha a fogkopás csak a frontfogakra és kísőrlőkre terjed ki, a rendelkezésre álló kicsi interokkluzális tér nem biztosítja a megfelelő helyet a frontfogak eredeti magasságának helyreállítására, így az esztétikai rehabilitációnk során a vertikális harapási magasság helyreállítása is megtörtént. Fontos a kiszámítható és temporomandibuláris ízületre kiterjedő gondos kezelési terv készítése, melyhez a digitális technológiák a mosolytervezés, a fordított tervezés, azaz a backward planning és a 2 hónapig viselt funkcionális ideiglenes fogpótlások másolása (copy paste dentistry) során voltak segítségünkre. A harapásemelés mértékének megállapításához hagyományos intraorális rajzolókészüléket alkalmaztunk, és a végleges fogpótlás minimálinvazív preparációt követően, magas esztétikájú monolitikus üvegkerámiából készült el.</p> 2022-09-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Szerzők https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/9073 Alsó, felső teljes fogívre kiterjedő sínpótlás harapásemeléssel, egyéni szögértékek meghatározásával 2022-09-12T07:28:47+00:00 Zita Varga zitaaaa91@gmail.com Péter Schmidt zitaaaa91@gmail.com Péter Hermann zitaaaa91@gmail.com <p>Állkapocsízületi rendelésre érkezett páciensünk vizsgálata során fogain a kopás mindhárom típusa, azaz az attríció, abfrakció és erózió jelei is felismerhetőek voltak. Az erősen abradált fogazat miatt harapása megsüllyedt, rágóizmai panaszossá váltak. Kezelése komplex terápiát igényelt. Jelen esetben a megfelelő harapási magasság beállítása,<br>a centrális reláció meghatározása bonyolult feladat, azonban elengedhetetlen. A terápia során felhasznált egyéni értékű artikulátort részlegesen egyéni értékekre állítottuk be az ultrahangos méréseken alapuló Arcus Digma regisztrációs rendszer segítségével. A napjainkban egyre gyakrabban előforduló állkapocsízületi panaszokkal érkező páciensek megfelelő ellátásában a cikkben ismertetett eljárás, valamint eszközök iránymutatóak lehetnek.</p> 2022-09-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Szerzők https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/9074 Oligodontiával és fémallergiával rendelkező testvér protetikai ellátása 2022-09-12T11:04:33+00:00 Kata Kelemen kelemenkata18@gmail.com Péter Schmidt kelemenkata18@gmail.com Péter Hermann kelemenkata18@gmail.com <p>Az oligodontia egy veleszületett fogfejlődési rendellenesség, amely komplett ellátást igényel, hiszen nemcsak a maradandó fogak hiányát, hanem a következményes funkcionális, esztétikai és pszichoszociális problémákat is kezelni kell. A kezelés multidiszciplináris, amely magában foglalja fogszabályozó szakorvos és gnatológiában jártas fogpótlástani szaktudással rendelkező szakorvos munkáját. A bemutatott esetben három, oligodontiával rendelkező testvér protetikai ellátását terveztük meg, a legidősebb lánytestvér fogászati fémallergiával is rendelkezett. Az ellátás rögzített fogpótlással valósult meg harapásemelést alkalmazva. Az idősebb lánytestvérnél titánvázas fogpótlás készült a fémallergia miatt. Az elkészült fogpótlással a funkcionális, esztétikai és pszichoszociális problémákat is megfelelő ellátásban tudtuk részesíteni.</p> 2022-09-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Szerzők https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/9075 Bruxizmussal élő páciens komplett ellátása 2022-09-12T11:05:11+00:00 Krisztina Török torok.krisztina@gmail.com <p>Esetismertetésünk célja, hogy bemutassunk egy kezelési útvonalat egy bruxáló páciens esetén, akinek a klinikai vizsgálatokat követően a teljes alsó és felső fogsorát rehabilitálni kellett. Egyrészről az alsó metsző és kisőrlő fogak nagymértékű attríciója, valamint a féloldali premoláris és moláris régió hiánya, másrészről pedig a felső fogakon elhelyezkedő fogmű károsodása, illetve a pótlás által kiváltott erőteljes ínygyulladás megléte vezetett döntésünkhöz. Kezelési tervünk szerint az alsó állcsontra egy a maradék fogakon elhorgonyzott front- és bal oldali, valamint egy általunk felszabadított implantátumokon elhorgonyzott jobb oldali hídpótlás készül, melynek elkészültéig a felső állcsont korábbi fogművét egy ideiglenes fogpótlásra cseréljük. Az alsó fogazat ellátását követően egy teljes fémkerámia körhidat készítünk a felső fogazat rehabilitációja céljából. Az esetleges állkapocsízületi problémák kialakulásának elkerülése érdekében a gnatológiai alapismereteinket alkalmazva törekszünk az állkapocs optimális pozíciójának beállítására arcív, intraorális rajzolókészülék, valamint pozíciós harapások rögzítésével az egyéni mozgáspályák regisztrálására.</p> 2022-09-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Szerzők https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/9077 Skizofrénia és szájhigiénia: irodalmi áttekintés 2022-09-24T04:14:05+00:00 Reza AGHASIZADEH SHERBAF aghasi61@gmail.com Katalin NAGY aghasi61@gmail.com Csaba BERKOVITS aghasi61@gmail.com Péter ÁLMOS aghasi61@gmail.com László PÁRKÁNYI aghasi61@gmail.com Zohreh AGHASSI ZADEH SHERBAF aghasi61@gmail.com Laura KOMLÓSI aghasi61@gmail.com George KAPOSVÁRI aghasi61@gmail.com <p>Az általános betegségek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják a fogak egészségét és a páciens szájhigiénéjét.<br>A fogorvosi rendelőben megjelenő betegek körében a pszichiátriai kórképek a leggyakoribb rendellenességek közé tartoznak.<br>A fogászati kezelések során az érintetteknek speciális igényeik vannak. A skizofrénia egy olyan krónikus mentális<br>betegség, amely a személyes érzelmek és érzések zavaraival jár, illetve mentális és bizonyos tudati funkciók romlásához<br>vezet. A tünetek közé tartoznak a téveszmék, a hallucinációk, a rendezetlen gondolkodás és a következetlenség.<br>Amennyiben hasadásos elmezavarban szenvedő páciens jelentkezik kezelésre a fogorvosi rendelőben, pszichiátriai<br>konzultációt kell biztosítani. Az elektív fogászati beavatkozásokat el kell halasztani mindaddig, amíg a páciens tünetei<br>kontroll alá kerülnek. A gyógyszerek mellékhatásai súlyosak lehetnek, ezért elengedhetetlen a beteg gondos és folyamatos<br>ellenőrzése.</p> 2022-09-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Szerzők