Fogorvosi Szemle https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> hu-HU hermann@fogorvos.hu (Dr. Hermann Péter) gecse.veronika@dent.semmelweis-univ.hu (Gecse Veronika) v, 17 dec 2023 20:59:11 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Eróziós fogkopás komplex rehabilitációja digitális munkafolyamatokkal https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13761 <p>Bevezetés: Az eróziós fogkopás egy magas prevalenciájú fogazati rendellenesség, amely komoly funkcionális, esztétikai<br>és pszichoszociális következményekkel járhat. Előrehaladott állapotban a fogazat jelentős destrukciójához vezethet,<br>ezért kiemelten fontos a korai diagnózis és terápia, hogy elkerülhessük a kórkép komplex protetikai rehabilitációt<br>igénylő hatásait.<br>Esetismertetés: A 39 éves hölgy páciensünk azért kereste fel a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáját, hogy<br>hosszú idő után helyrehozassa jelentős mértékben lekopott fogait. A nagy mértékű mélyharapás miatt kezdeti Michigansínterápiát<br>végeztünk, majd a végleges fogpótlás előkészítése következett, melyhez digitális arcívet, mozgásanalízist,<br>mosolytervezést alkalmaztunk, wax-up (felviaszolás) és mock-up (diagnosztikus műanyag mintázat) segítségével. Ezután<br>a „copy-paste dentistry” koncepciónak megfelelően a digitális diagnosztikus mintázatot átmásoltuk a végleges fogpótlás<br>mintázatára, amelyet először polimetil-metakrilátból marattunk ki. Az így készült ideiglenes koronák egy hónapnyi<br>panaszmentes viselése után kértük a végleges koronák kimarását cirkónium-dioxidból. A fogpótlás rögzítése után annak<br>védelme érdekében mélyhúzott sínt készítettünk.<br>Összefoglalás: Az eróziós fogkopás egyre gyakoribb fogazati rendellenesség, amely funkcionális, esztétikai és<br>pszichoszociális problémákat is okozhat. Sok esetben a harapási magasság csökkenését is maga után vonja, ezért<br>a komplex protetikai ellátás során fontos, hogy a gnatológiai szempontok figyelembevételével járjunk el. A digitális technológiák<br>számos előnyét kihasználva páciensünk és magunk elégedettségét is növelhetjük.</p> Péter Tajti, Gábor Gerber, Péter Hermann, Péter Schmidt Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13761 h, 18 dec 2023 00:00:00 +0000 Malpozícióban behelyezett implantátum melletti lágyszöveti defektus komplex ellátása https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13802 <p>Az esetbemutatás célja, hogy a szakmailag nem kielégítő pozícióba behelyezett és osszeointegrálódott implantátumok<br>okozta lágyszöveti defektusok minimál invazív sebészeti és protetikai rehabilitációját szemléltesse. Bemutatjuk, hogy az<br>esztétikailag kedvezőtlen elváltozások esetén is tudunk kezelési lehetőséget biztosítani, még abban az esetben is, ha<br>ez a defektus már begyógyult implantátumok mellett található.<br>A páciens az 15, 12 és 22 pozícióban korábban behelyezett és begyógyult implantátumokkal és az ezekre felcsavart<br>gyógyulási fejekkel, valamint az 16, 14, 13, 11, 21, 23, 24, 25 fogakra ideiglenesen felragasztott pótlásokkal jelentkezett<br>rendelőnkben. A fő panasza a két front implantátum melletti súlyos lágyszöveti dehiszcencia volt. Az implantátumok<br>angulációs és mélységbeli eltéréséből fakadó rendellenes helyzet a mosolyt esztétikailag elfogadhatatlanná tette.<br>A kezelési terv felállításánál figyelembe vettük, hogy az említett implantátumok kifogástalanul osszeointegrálódtak.<br>A bukkális oldalon lévő kevés csontvolumen következtében az explantálást és új implantátum behelyezését elvetettük, mert<br>ez feltehetően nagy csontdefektust eredményezett volna. Az esztétikai zónában egy nagy volumenű augmentáció, lágyrész-<br>menedzsment és protetikai rehabilitáció mind időben, mind kivitelezésben nagy kihívásnak teszik ki a kezelőorvost,<br>a fogtechnikust, valamint a pácienst is.<br>Kezelési tervünkben a protetikai fejek az implantátumok körül kialakuló lágyszöveti zárás figyelembevételével kialakított<br>redukciója, valamint sebészi lágyrészmenedzsment szerepelt. A gyógyulási idő elteltével a páciens végleges<br>protetikai ellátásban részesült. A kezeléssorozat végére mind a rózsaszín-, mind a fehéresztétikában kielégítő eredményt<br>tudtunk nyújtani páciensünk számára.</p> József Szabó, Róbert Kemper Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13802 h, 18 dec 2023 00:00:00 +0000 Amelogenesis imperfectában szenvedő páciens komplex protetikai ellátása digitális munkafolyamatokkal https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13803 <p>Bevezetés: Az amelogenesis imperfecta (AI) olyan örökletes betegség, amely mennyiségi vagy minőségi fogzománchibákat<br>mutat szisztémás megnyilvánulások hiányában. Az AI gyakran társul nyitott harapással, amely szintén komplex<br>ellátást igényel. A végleges fogászati kezelésben az indirekt pótlások készítésére kell összpontosítani, így a korai felismerés<br>és ellátás a hosszú távú sikeresség kulcstényezői, mivel a betegségben érintett zománc esendőbb a fogszuvasodással<br>szemben.<br>Esetismertetés: 15 éves fiatal nőbeteg 2022-ben jelentkezett a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján az AI<br>következtében erősen lekopott fogai miatt. Az intraorális vizsgálat során minden fogán redukált zománcot találtunk, illetve<br>nyitott harapása is volt. A fogfejlődési rendellenességre vonatkozó aktuális szakmai ajánlásokat követve az alsó és<br>felső állcsonton monolitikus cirkónium-dioxid koronák, sínek és a kialakult foghiányok ellátására hidak készítését terveztük,<br>valamint harapásemelésre is szükség volt.<br>Összefoglalás: Az AI-ban szenvedő betegek számára a fogak megjelenése pszichológiai és funkcionális aggodalmakra<br>adhat okot, így minden kezelési terv célja a helyreállítás és a rendszeres nyomon követés. Az AI-s betegek esetén<br>rendkívül fontos a megfelelő szájhigiéné fenntartása. Ilyen kórképnél az indirekt restaurátumokkal való ellátást preferálja<br>a szakirodalom.</p> Klaudia Lipták, Laura Lipták, Tamás Déri, Péter Hermann Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13803 h, 18 dec 2023 00:00:00 +0000 Dentinogenesis imperfectában és hemofília A betegségben szenvedő tinédzser protetikai ellátása https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13805 <p>Bevezetés: A dentinogenesis imperfecta (DI) egy dentint érintő genetikai betegség. Az autoszomális dominánsan öröklődő<br>rendellenesség csak a fogak kötőszöveti eredetű szöveteiben manifesztálódik, így a zománcban és a fogágyban<br>nincs változás. A szabálytalan dentin a fogak elszíneződését okozza, melyről a zománc könnyen leválhat. A DI-ben<br>szenvedő betegek fogászati kezelésében nagyon fontos a korai felismerés, így beavatkozhatunk mielőtt a fogazat súlyos<br>állapotba kerülne.<br>Esetismertetés: Egy 15 éves fiúbeteg érkezett a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikára az alsó metszőfogairól<br>leesett direkt héjai, valamint minden fogát érintő esztétikai igénye miatt. A páciens anamnézisében jelezte hemofília<br>A betegségét, illetve édesapja DI érintettségét. A kezelési tervben indirekt restaurátumokat terveztünk. A kopott fogállomány<br>miatt harapásemelésre is szükség volt. Mindkét állcsontra végleges ellátásként monolitikus cirkónium-dioxid szóló<br>koronákat, illetve síneket terveztünk.<br>Összefoglalás: A DI-ben szenvedő betegek számára a korai diagnózis kulcsfontosságú. A tudományos bizonyítékok<br>azt mutatják, hogy a kórkép esetén az indirekt restaurátumokat előnyben kell részesíteni a direkt restaurátumokkal szemben.<br>Hemofília A beteg kezelése során szoros együttműködés szükséges a hematológusával.</p> Laura Lipták, Klaudia Lipták, Gergely Balaton, Noémi Katinka Rózsa Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13805 h, 18 dec 2023 00:00:00 +0000 Autizmus spektrum zavaros (ASD) páciens komprehenzív fogászati ellátása https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13808 <p>A mai modern digitális fogászat célja a kiszámítható végeredmény, amelyet a digitális munkafolyamatok, az arcanalízis<br>vezérelt gondos tervezés („facially driven treatment planning”), a prototípuskészítés és a folyamatos digitális minőség-ellenőrzés<br>tesz lehetővé. Továbbá a fogászat komprehenzív jellegének köszönhetően funkcionális, esztétikai, gnatológiai<br>és parodontális szempontokat együttesen figyelembe véve kielégítő végeredményt kapunk.<br>Esetünkben egy autizmus spektrum zavarban (ASD) szenvedő páciens protetikai rehabilitációját mutatjuk be, melyben<br>harapásemelést végezve monolitikus cirkónium-dioxid és fémkerámia hidak készültek.<br>41 éves nő páciens, anamnézisében ASD és súlyos szellemi retardáció szerepelt. Dysgnath harapási forma, mély-,<br>és keresztharapás volt megfigyelhető. Professzionális szájhigiénés kezelést és konzerváló fogászati beavatkozásokat<br>követően kétdimenziós digitális mosolytervet, majd digitális wax-up-ot készítettünk. A virtuális terveket 3D nyomtatással<br>előállítva önkötő akrilátból mock-up készítésére használtuk. A centrális relációs helyzet meghatározására hagyományos<br>támasztócsavaros regisztrátumot, valamint digitális arcívet alkalmaztunk. Az új harapási magasságnak megfelelően prototípusként<br>hosszú távú ideiglenes fogpótlásokat készítettünk. A végleges fogpótlások tervezéséhez az ideiglenes fogpótlásokat<br>intraorális szkenner segítségével ún. copy-paste (másolásos) technikával lemásoltuk. A minták beartikulálásához<br>és a rögzített fémkerámia fogpótlások leplezéséhez szilikon harapásrögzítőt használtunk. A kész fogpótlásokat<br>rezinmódosított üvegionomer cementtel rögzítettük.<br>A napjainkra kialakult digitális munkafolyamat lépéseit gondosan követve, szükség esetén analóg munkafázisokkal<br>kiegészítve és folyamatos minőség-ellenőrzést végezve kiszámítható végeredményt kapunk, amely kielégítő a páciens<br>és a fogorvos számára.</p> Anna Németh, Judit Borbély, Péter Hermann Copyright (c) 2023 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/13808 h, 18 dec 2023 00:00:00 +0000