(1)
ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLYS. A precíziós gazdálkodás jelentősége a mezőgazdaság versenyképességében. MKSV 2020, 43-58.