ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLYS. A precíziós gazdálkodás jelentősége a mezőgazdaság versenyképességében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , n. 2, p. 43-58, 15 máj. 2020.