Cséplő Z. és SzkotniczkyG. (2023) „200 éves iparbiztonsági emlékek”, Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 4(1), o. 29-44. Elérhető: https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13302 (Elérés: 23június2024).