Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőség munkatársai:

Dr. Dános Valér főszerkesztő, az állam- és jogtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár. Közel negyven éve végez oktatói és tudományos tevékenységet a kriminológia, a büntetőjog, a rendészettudomány és ezek társtudományai területén.

Dr. Hornyik Zsuzsanna főszerkesztő-helyettes, szakterülete a szerzői jog, a nemzetközi jog és az EU-jog, valamint a bűnmegelőzés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

Dr. Szabó Csaba PhD felelős szerkesztő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt tanársegédje. A Magyar Rendészet című folyóirat korábbi felelős szerkesztője. Kutatási területe: keresztények biztonsági helyzete, igazgatásrendészet, fegyverigazgatás, magánbiztonság.

Prof. dr. Boda József c. egyetemi tanár, idegennyelvi szaklektor, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar volt dékánja.

Dr. Hertelendi Lajos szerkesztőségi lektor, a rendvédelem különböző területein szerteágazó tapasztalattal rendelkező szakember.

Végh Zsuzsanna olvasószerkesztő, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi titkára, olvasószerkesztője volt.

Luda Henrietta szerkesztőségi munkatárs, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi munkatársa.

Cs. Csala Károly szerkesztőségi munkatárs, a Zsaru rendőrségi magazin volt főszerkesztője.

Varga Anita szerkesztőségi munkatárs.