A magánbiztonság magyarországi helyzetéről

Kulcsszavak: magánbiztonság, piaci koordináció, követelésállomány, alkalmazotti létszám

Absztrakt

Cél: Jelen tanulmány elkészítésével az a szerző célja, hogy bemutassa a magyarországi magánbiztonsági piac néhány jellemvonását, és ezáltal közelítő képet kapjunk a biztonságteremtéshez köthető piaci koordináció mértékéről. Ennek ismeretében ugyanis a későbbiekben – bizonyos szempontok mentén – összehasonlíthatóvá válhat a bürokratikus és a piaci koordináció, azaz az állam által biztosított- és a magánszolgáltatóktól vásárolt biztonság.
Módszertan: A szerző írásában – a magánbiztonsági vállalkozások helyzetének értékelése érdekében – a szektor kiadási és létszámadatait tekinti át, kiegészítve azokat a vállalkozások számának alakulásával és néhány további aggregált pénzügyi adatnak az ismertetésével.
Megállapítások: A magánbiztonsági vállalatok szerepvállalása – erős korlátozó feltételek mellett – a rendelkezésre álló statisztikai eszköztárból nyomon követhető. Ezek áttekintése során arra juthatunk, hogy az utóbbi években a vállalkozások száma a piac érdemi szűkülésének, míg az árbevétel és létszám adatok alakulása a növekedésnek a képét közvetíti.
Érték: Az állam mellett létező szereplők és mechanizmusok, illetve azok nagyságrendjének megismerése hozzájárulhat a rendteremtésben érdekelt szereplők közötti együttműködés javításához.

Hivatkozások

Boda J. (Szerk.) (2019). Rendészettudományi szaklexikon. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Christián L. (2022). Komplementer rendészet. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Concha Gy. (1901). A rendőrség természete és állása szabad államban. In Pauer I. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. http://real-eod.mtak.hu/2573/1/MTA_ErtekezesekTarsTud-Korebol_12_06.pdf

Felméry Z. (2016). A belbiztonságra fordított magánkiadások mértéke. Nemzet és Biztonság, 8(3), 125–138.

Felméry Z. (2017). Mennyi az annyi? A biztonsági magánvállalkozások belbiztonsági tevékenységet végző munkatársainak létszáma. Nemzet és Biztonság, 9(4), 121–128.

Felméry Z. (2018). Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000-2016). Elméleti kiindulópontok és mérési módszerek. Doktori Értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Finszter G. (2018). Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó.

Korinek L. (2015). Rendszerváltás a belügyben. Belügyi Szemle, 63(1), 5–33.

Kornai J. (1983). Bürokratikus és piaci koordináció. In Kornai J. (Szerk.), Központosítás és piaci reform (pp. 20–33). Kalligram Kiadó.

Kornai J. (1993). A szocialista rendszer. Heti Világgazdaság Kiadó.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Felméry Z. (2023). A magánbiztonság magyarországi helyzetéről. Belügyi Szemle , 71(6), 941-959. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok