Magánbiztonság – közbiztonság

Kulcsszavak: magánbiztonság, közbiztonság, vagyonvédelem, piacgazdaság

Absztrakt

Cél: Annak igazolása, hogy a magántulajdonra épülő piacgazdaság szükségszerűen hívja életre a vagyonvédelmi vállalkozások szolgáltatásait, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdaság dinamikus és innovatív fejlesztéséhez.
Módszertan: A témakör feldolgozásában a rendszerváltozás időszakáig visszatekintő történetiség jelentett segítséget, amit a közjog-magánjog kettősségét követő dogmatikai elemzés és a magánbiztonságot szabályozó joganyag bemutatása egészített ki.
Megállapítások: A magánbiztonsági vállalkozások a magántulajdon tiszteletére, a szerződéses szabadságra és a törvény előtti egyenlőségre épülő gazdaság nélkülözhetetlen részei, ugyanakkor működésük elengedhetetlen a közbiztonság megszilárdításában is.
Érték: A magángazdálkodás és a közélet színterei az alkotmányos jogállamban akkor szolgálják a társadalom közös érdekeit és az egyének boldogulását, ha a biztonságot szabad emberek közössége együttesen teremti meg.

Hivatkozások

Beck, U. (2007). Világkockázat társadalom, Az elveszett biztonság nyomában. Belvedere. Christián L. (2015). A magánbiztonság aktuális nemzetközi trendjei, rövid hazai helyzetértékeléssel. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Modern kori veszélyek rendészeti aspektusai (pp. 57–65). Magyar Hadtudományi Társaság.

Gazdag F. & Remek É. (2018). A biztonsági tanulmányok alapjai. Dialóg Campus Kiadó. Finszter G. (1998). Magánvállalkozások, a biztonságért. Belügyi Szemle, 46(12), 5–10.

Kaló J. (1998). Külföldi tulajdonú vagyonvédelmi cégek Magyarországon. Belügyi Szemle, 46(12), 11–20.

Sivadó M. (2020). A bűnmegelőzés szereplői, eszközei. In Barabás A. T. (Szerk.), Alkalmazott kriminológia (pp. 293–298). Dialóg Campus.

Szövényi Gy. (1998). Törvény, amely nem rengette meg a világot. Belügyi Szemle, 46(12), 21–38. Tamás A. (2005). A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat.

Vékás L. (2008). Parerga. Dolgozatok az új polgári törvénykönyv tervezetéhez. HVG-Orac.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Finszter G. (2023). Magánbiztonság – közbiztonság. Belügyi Szemle , 71(6), 961-970. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.2
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok