Magánbiztonságról határtalanul

Kulcsszavak: állami rendészet, magánbiztonság, fejlődés

Absztrakt

Cél: A tanulmány elkészítésének célja az egyes országok magánbiztonsági szektorának kialakulását elemezve betekintés nyújtani a biztonságipar sok esetben eltérő fejlődésű, de számos azonosságot mutató mindennapjaiba.
Módszertan: A tanulmány az érintett államok kutatóinak tudományos munkáit segítségül hívva, esetenként meghökkentő vagy akár követendő külföldi példák és gyakorlatok ismertetésével nyújt betekintést Észtország, Mexikó, Dél-Afrika, Ausztrália, Anglia és Kanada magánbiztonsági szektorának működésébe, valamint a nemzetközi jog által csak kevéssé szabályozott katonai magánvállalatok nemzetközi tevékenységébe.
Megállapítások: A szerző az egyes nemzetek magánszektorainak – rezsimeket, államokat erősítő vagy gátló – működését vizsgálva bizonyítja, hogy míg a szektort övező politikai viták nagyrészt hasonló tartalmúak, addig az azokra adott válaszok államonként, nemzetenként is eltérő képet is alkothatnak.
Érték: A biztonságipar fejlődését és működését, talán még a témával foglalkozók számára is újszerűen bemutató tanulmány a magánbiztonság angolszász szakirodalmában jelen lévő meghatározó trendek mellett olyan fogalmakat is értelmez, mint a csomóponti kormányzás, a lehorgonyzott pluralizmus vagy a globális észak és dél, illetőleg a magánbiztonság nemzetenként eltérő elméleti tartalmát is megvizsgálja.

Hivatkozások

Abrahamsen, R. & Michael, C. W. (2011). Security Beyond the State: Private Security in International Politics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511974441

Abrams, N. A. & Fish, M. S. (2015). Policies first, institutions second: Lessons from Estonia’seconomic reforms. Post-Soviet Affairs, 31(6), 491–513. https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1061739

Arámbula, J. A. (2014). Director General of Private Security, Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación. Mexico City.

Ariel, B., Weinborn, C. & Sherman, L. W. (2016). „Soft” policing at hot spots-do police community support officers work? A randomized controlled trial. Journal of Experimental Criminology, 12(3), 277–317. https://doi.org/10.1007/s11292-016-9260-4

Bajagić, M. (2007). Osnovi bezbjednosti. Kriminalisticko-policijska akademija.

Barnes, G. C., Williams, S., Sherman, L. W., Parmar, J., House, P. & Brown, S. A. (2020). Sweet spots of residual deterrence: A randomized crossover experiment in minimalist police patrol. SocArxiV Papers. https://doi.org/10.31235/osf.io/kwf98

Bland, M., Leggetter, M., Cestaro, D. & Sebire, J. (2021). Fifteen minutes per day keeps the violence away: A crossover randomised controlled trial on the impact of foot patrols on serious violence in large hot spot areas. Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 5(3), 93–118. https://doi.org/10.1007/s41887-021-00066-3

Button, M. & George, B. (2006). Regulation of private security: Models for analysis. In Gill, M. (Ed.), Handbook of Security (pp. 563–585). Palgrave Macmillan.

Button, M. (2008). Doing Security: Critical Reflections and an Agenda for Change. Crime prevention and security management. Palgrave Macmillan.

Cafferata, F. G. (2010). Privatisation of Security in Latin America: Review. Global Consortium on Security Transformation Working Paper Series 3.

Cameron, L. (2006). Private Military Companies: Their Status Under International Humanitarian Law and Its Impact on Their Regulation. International Review of the Red Cross, 88(863), 573–598. https://doi.org/10.1017/S1816383106000683

Ceccato, V. (2014). The nature of rape places. Journal of Environmental Psychology, 40(5), 97–107. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.05.006

de Waard, J. (1999). The Private Security Industry in International Perspective. European Journal on Criminal Policy and Research 7(2), 143–144. https://doi.org/10.1023/A:1008701310152

Djukic, S. & Zoric, Z. (2022). Futurology of the private security sector in Bosnia and Herzegovina. In VIII International Scientific Professional Conference Security and Crisis Management, Theory and practice (secman), Safety for the future, 29th and 30th September 2022, Sremska Kamenica (pp. 59–61).

Dorn, N. & Levi, M. (2007). European private security, corporate investigation and military services: Collective security, market regulation and structuring the public sphere. Policing and Society 17(3), 213–238. http://dx.doi.org/10.1080/10439460701497303

Favarel-Garrigues, G. (2011). Threats to property rights in Russia: From private coercion to state aggression. Post-Soviet Affairs, 28(3), 263–295. https://doi.org/10.2747/1060-586X.28.3.263

Feldmann, M. (2001). The fast track from the Soviet Union to the world economy: External liberalization in Estonia and Latvia. Government and Opposition, 36(4), 537–558. http://dx.doi.org/10.1111/1477-7053.00080

Feldmann, M. (2017). Crisis and opportunity: Varieties of capitalism and varieties of crisis responses in Estonia and Slovenia. European Journal of Industrial Relations, 23(1), 33–46. https://doi.org/10.117/0959680116672280

Feldmann, M. (2018). Extraordinary politics and durable reform: Lessons from trade liberalisation in Estonia and Poland. Post-Communist Economies, 30(3), 365–381. https://doi.org/10.108/14631377.2017.1362097

Finszter G. (2012). A rendőrség joga. Duna Mix Kft.

Frutos, M. (2014). Seguridad Privada es 60% Patito. Reporte Indigo.

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford University Press.

Goldstein, H. (1990). Problem-oriented policing. Police Executive Research Forum, McGraw-Hill.

Hakala, J. (2012). Regulation of manned commercial security services: A transnational comparative study of Belgium, Estonia, New York, Queensland, South Africa and Sweden. City University.

Hiscock, D. (2006). The commercialisation of post-Soviet private security. In Bryden, A. & Caparini, M. (Eds.), Private Actors and Security Governance (pp. 129–148.). LIT Verlag.

Holley, C., Mutongwizo, T. & Shearing, C. (2019). Conceptualizing Policing and Security: New Harmscapes, the Anthropocene, and Technology. Annual Review of Criminology, 3, 341–358. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041330

Janaby, M. G. (2016). The Legal Regime Applicable to Private Military and Security Company Personnel in Armed Conflicts. Springer International Publishing.

Johnston, L. & Shearing, C. (2003). Governing Security: Explorations in Policing and Justice. Routledge.

Johnston, L. (2006). Transnational security governance. In Wood, J. & Dupont, B. (Eds.), Democracy, Society, and the Governance of Security (pp. 33–51). Cambridge University Press.

Jones, T. & Newburn, T. (2002). The Transformation of Policing? Understanding Current Trends in Policing Systems. The British Journal of Criminology, 42(1), 129–146. https://doi.org/10.1093/bjc/42.1.129

Keković, Z. (2004). Nedrzavni sektor bezbjednosti: Kako do standarda. Perjanik, 2(5), 98–103.

Kerezsi K. & Nagy V. (2017). A rendészettudomány kritikai megközelítése. In Boda J., Felkai L. & Patyi A. (Szerk.), Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére (pp. 275–286). Dialóg Campus.

Kesić, Z. (2009). Privatni sektor u kontroli kriminaliteta. Dosije studio.

Khan, M. A., Fayaz, M. & Khan, U. N. (2022). Liability of the Private Military Companies for Violations of International Humanitarian Law. Journal of Law & Social Studies (JLSS), 4(2), 247–251. https://doi.org/10.52279/jlss.04.02.247261

Koper, C. S. (1995). Just enough police presence: Reducing crime and disorderly behavior by optimizing patrol time in crime hot spots. Justice quarterly, 12(4), 649–672. https://doi.org/10.108/07418829500096231

Lehmbruch, B. & Sanikidze, L. (2014). Soviet legacies, new public management and bureaucratic entrepreneurship in the Georgian protection police: Agencifying the police? Europe-Asia Studies, 66(1), 88–107.

Leloup, P. & White, A. (2021). Questioning Anglocentrism in plural policing studies: Private security regulation in Belgium and the United Kingdom. European Journal of Criminology, 20(2), 548–567. https://doi.org/10.1177/14773708211014853

Light, M., Singh, A-M. & Gold, J. (2022). Private security and national security: The case of Estonia. Theoretical Criminology, 26(4), 664–683. https://doi.org/10.1177/13624806221099930

Light, M. & Slonimerov, E. (2020). How gun control policies evolve: Gun culture, ‘gunscapes’ and political contingency in post-Soviet Georgia. Theoretical Criminology, 24(4), 590–611. https://doi.org/10.1177/1362480618822832

Loader, I. & Percy, S. (2012). Bringing the ‘outside’ in and the ‘inside’ out: Crossing the criminology/IR divide. Global Crime, 13(4), 213–218. http://dx.doi.org/10.1080/17440572.2012.715402

Loader, I. & Walker, N. (2001). Policing as a public good: Reconstituting the connections between policing and the state. Theoretical Criminology, 5(1), 9–35. https://doi.org/10.1177/1362480601005001002

Loader, I. & Walker, N. (2006). Necessary virtues: The legitimate place of the state in the production of security. In Wood, J. & Dupont, B. (Eds.), Democracy, Society, and the Governance of Security (pp. 165–195). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489358.009

Loader, I. & Walker, N. (2007). Civilizing Security. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511611117

Luhmann, N. (2000). Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Lucius & Lucius.

Marten, K. (2019). Russia’s use of semi-state security forces: The case of the Wagner Group. Post-Soviet Affairs, 35(3), 81–204. https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1591142

Mátyás Sz., Tóth N. Á., Bujdosó Z., Dávid L. D. & Gogo, A. C. F. (2023). A sportrendészet és a turizmusbiztonság szerepe a nyári olimpiai játékokon. Belügyi Szemle, 71(1), 25–52. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.2

Mitrovic, L. & Pavlovic, G. (2012). Sistem bezbjednosti Bosne i Hercegovine – pravni aspekti i aktuelno stanje. Medjunarodno udruzenje naucnih radnika – AIS.

Muller, M-M. (2010). Private Security and the State in Latin America: The Case of Mexico City. Brazilian Political Science Review 4(1), 131–154.

Pearson-Goff, M. & Herrington, V. (2014). Police leadership: A systematic review of the literature. Policing: A Journal of Policy and Practice, 8(1), 14–26. https://doi.org/10.1093/police/pat027

Perret, A. (2013). Privatization Without Regulation: The Human Risks of Private Military and Security Companies (PMSCs) in Mexico. Mexican Law Review, 6(1), 163–175.

Pratt, T. C. & Turanovic, J. J. (2016). Lifestyle and Routine Activity Theories Revisited: The Importance of „Risk” to the Study of Victimization. Victims & Offenders, 11(3), 335–354. https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1057351

Prenzler, T. & Milroy, A. (2012). Recent inquiries into the private security industry in Australia: Implications for regulation. Security Journal, 25(4), 342–355. https://doi.org/10.1057/sj.2012.2

Prenzler, T. & Sarre, R. (2008). Developing a risk profi le and model regulatory system for the security industry. Security Journal, 21(4), 264–277. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.sj.8350064

Puck, L. & White, A. (2021). Cultural and symbolic capital in the market for security: Police–private security relations in Mexico and the United Kingdom. Policing and Society. https://doi.org/10.108/10439463.2021.1984472

Raudla, R. & Kattel, R. (2011). Why did Estonia choose fiscal retrenchment after the 2008 crisis? Journal of Public Policy, 31(2), 163–186. https://doi.org/10.1017/S0143814X11000067

Regallado, S. E. (2002). Public Security versus Private Security? In Bailey, J. & Chabat, J. (Eds.), Transnational Crime and Public Security: Challenges to Mexico and the United States (pp. 181–194). Mexican Studies at the University of California.

Rigakos, G. (2002). The New Parapolice: Risk Markets and Commodified Social Control. The British Journal of Criminology, 45(2), 244–245. https://doi.org/10.1093/bjc/azi012

Rogers, C., Pepper, I. & Skilling, L. (2022). Evidence-based policing for crime prevention in England and Wales: perception and use by new police recruits. Crime Prevention and Community

Safety, 24(1), 328–341. https://doi.org/10.1057/s41300-022-00158-w

Saar, J. (2004). Crime, crime control and criminology in post-communist Estonia. European Journal of Criminology, 1(4), 505–531.

Sabet, D. (2012). Police Reform in Mexico: Informal Politics and the Challenge of Institutional Change. Stanford University Press.

Shearing, C. & Stenning, P. (1983). Private security: Implications for social control. Social Problems, 30(5), 493–506.

Sheptycki, J. (2007). The constabulary ethic and the transnational condition. In Goldsmith, A. & Sheptycki, J. (Eds.), Crafting Transnational Policing: Police Capacity-Building and Global Policing Reform (pp. 31–73). Oxford.

Singer, P. W. (2003). Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Cornell University Press.

Singh, A-M (2009). Policing and Crime Control in Post-Apartheid South Africa. The British Journal of Criminology, 49(6), 919–922. https://doi.org/10.1093/bjc/azp050

Smith, D. (2013). Estonia: Independence and European Integration. Routledge.

Soifer, H. D. (2012). The causal logic of critical junctures. Comparative Political Studies 45(12), 1572–1597. https://doi.org/10.1177/0010414012463902

Spitzer, S. & Scull, A. T. (1977). Privatization and Capitalist Development: The Case of the Private Police. Social Problems, 25(1), 18–29. https://doi.org/10.2307/800464

Staubli, S. (2022). Trust in private security companies in Switzerland: the role of negative experience and pro police attitudes. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14825.57446

Sztompka, P. (1999). Trust: a sociological theory. Economics & Philosophy, 18(1), 183–204. https://doi.org/10.1017/S0266267102221136

Taylor, N. (2018). Estonia: A Modern History. Hurst & Company.

Telep, C., Weisburd, D., Gill, C. E., Vitter, Z. & Teichman, D. (2014). Displacement of crime and diffusion of crime control benefits in large-scale geographic areas: A systematic review. Journal of Experimental Criminology, 10(4), 515–548. https://doi.org/10.1007/s11292-014-9208-5

Tóth J. (2017). Közrendészeti magánbiztonság és magánrendészet közpénzből. Belügyi Szemle, 65(5), 5–24 https://doi.org/10.38146/BSZ.2017.5.1

Trimbach, D. J. & O’Lear, S. (2015). Russians in Estonia: Is Narva the next Crimea? Eurasian Geography and Economics, 56(5), 493–504. http://dx.doi.org/10.1080/15387216.2015.1110040

Ungar, M. (2007-2008). The Privatization of Citizen Security in Latin America: From Elite Guards to Neighborhood Vigilantes. Social Justice, 34(3-4), 20–37.

Volkov, V. (2002). Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. Cornell University Press.

White, A. (2012). The new political economy of private security. Theoretical Criminology, 16(1), 85–101. https://doi.org/10.1177/1362480611410903

Wood, J. & Shearing, C. (2007). Imagining Security. Willan Publishing.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Lippai Z. (2023). Magánbiztonságról határtalanul. Belügyi Szemle , 71(6), 971-1000. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok