A magánbiztonsági vállalkozások minősítési szempontrendszerének kialakítása Magyarországon

Kulcsszavak: magánbiztonság, minősítés, szempontrendszer, kategorizálás

Absztrakt

Cél: A tanulmány megírásának célja, hogy bemutassa a Magyarországon működő magánbiztonsági vállalkozások minősítési rendszere kialakításának érdekében végzett kutatás eredményeit, valamint betekintést nyújtson a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott minősítési rendszerekbe.
Módszertan: A szerző a magánbiztonság hazai pozicionálása, illetve a magánbiztonsági vállalkozások nemzetközi minősítési rendszereinek megismerésére szekunder kutatást és elemzést végzett a releváns hazai és nemzetközi szakirodalmakban, szabványokban és jogszabályokban.
Megállapítások: Öt ország magánbiztonság területén bevezetett minősítési rendszerének tapasztalatait értékelve megállapítható, hogy a vizsgált államokban a magánbiztonsági vállalkozások minősítése a gyakorlatban működik, a minősített vállalkozásokról vezetett adatbázisok elérhetők. Általánosságban elmondható, hogy a minősítés megszerzése a vállalkozások számára kihívást jelent, a minősítés birtokában pedig piaci előnyökre tesznek szert. A minősítési rendszer kidolgozása és bevezetése hazánkban is szükségszerű.
Érték: Hazánkban a magánbiztonsági vállalkozások minősítése még nem megoldott. A minősítési rendszer kidolgozása és bevezetése új lendületet adhat a szakma fejlődésének, elősegítheti az ágazat „kifehéredését”, a vállalkozások fejlődését, a szakma megbecsültségének emelését. A végeredmény az ágazat által nyújtott szolgáltatások értékének emelkedése lesz.

Hivatkozások

Bakosné Böröcz M. (2016). A környezeti kockázatok kezelése és a környezeti menedzsment rendszerek jelentősége a gyakorlatban. Szent István Egyetemi Kiadó. http://real.mtak.hu/id/eprint/34958

Borgulya Istvánné Vető Á. Á. (2017). Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540175

Chikán A. (2008). Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634545897

Christián L. (2022). Komplementer rendészet. Ludovika Egyetemi Kiadó.

CoESS – UNI-Europa. (2023). Buying quality private security services. http://www.securebestvalue.org/wp-content/uploads/2023/02/Best-Value-Manual_Final.pdf

Felméry Z. (2018). Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000-2016): elméleti kiindulópontok és mérési módszerek. Doktori Értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fogarasi A. & Szűcs E. (2021). A szabványos irányítási rendszerek fejlődése, integrációja. Biztonságtudományi Szemle, 3(2), 1–13.

Greiner, L. E. (1998). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 50(3), 37–46.

Hungarian Standards Institution (2018). Útmutató irányítási rendszerek auditálásához. MSZT. International Organization for Standardization (2022). ISO Directives, Part 1. https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml#_idTextAnchor535

Kocziszky Gy. & Kardkovács K. (2020). A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634545972

Matiscsákné Lizák M. (2016). Emberi erőforrás gazdálkodás. Wolters Kluwer Kft. https://doi.org/10.55413/9789632956176

Nemzeti Akkreditáló Hatóság (2023). Nemzeti akkreditálási rendszer. https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/mi-az-akkreditalas/

Némethné Pál K. (2000). A vevői elégedettség mérésének szerepe és története. Marketing & Menedzsment, 34(2), 45–51. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1819/1654

Paár D., Ambrus R. A. & Szóka K. (2021). Gazdasági elemzés a beszámolók információi alapján. Soproni Egyetem Kiadó. https://doi.org/10.35511/978-963-334-402-6

Rekettye G. (2016). Marketing a magyar kisvállalatoknak. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630597777

Salamonné Huszty A. (2006). Fejlődési ciklusok és stratégiák a magyarországi kis- és középvállalkozások gyakorlatában. XXI. Század – Tudományos Közlemények, 5(1), 19–44. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/3

Tiszolczi B. G. (2019). Fizikai biztonsági kontrollok tervezésének és alkalmazásának gyakorlata az ISO/IEC 27001 szabvány elvárásainak tükrében. Magyar Rendészet, 19(2-3), 233–249. http://hdl.handle.net/20.500.12944/14769

Zéman Z. & Béhm I. (2017). A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540137

Sharvonova, D. U. et al. (2017). Hatsional’nyy standart GOSTR 66.9.04-2017 »Otsenka opyta i delovoy reputatsii sub”yektov predprinimatel’skoy deyatel’nosti. Natsional’naya sistema standartov. Otsenka opyta i delovoy reputatsii okhrannykh organizatsiy«. In M. Dulyasova (Ed.), Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya „Kompleksnaya bezopasnost’ obrazovatel’nykh organizatsiy: teoriya i praktika” (pp. 77–78). Vostochnaya pechat. https://www.chuvsu.ru/wp-content/uploads/2020/04/2.pdf

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Tóth A. (2023). A magánbiztonsági vállalkozások minősítési szempontrendszerének kialakítása Magyarországon. Belügyi Szemle , 71(6), 1001-1021. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok