Közterületi térfigyelő rendszerek eltérő fejlődése Európában

Kulcsszavak: közterületi térfigyelő rendszer, videó megfigyelő rendszer, kamera, zártláncú televíziós rendszer

Absztrakt

Cél: A tanulmány elkészítésének célja, hogy átfogó és rendszerezett ismeretet nyújtson a közterületi térfigyelő rendszerek kialakulásáról Európa-szerte, beleértve Magyarországot is.
Módszertan: A szerző ebben a kvalitatív, leíró-elemző kutatásban olyan történeti áttekintést készít, amely megvizsgálja az egyes európai országokban alkalmazott közterületi térfigyelő rendszerek eltérő elterjedésének okait. Ehhez hazai és külföldi szakirodalmakat tanulmányoz, valamint az interneten elérhető információkat elemzi és értékeli.
Megállapítások: A rendszerek elterjedésének gyorsasága, kiépítettségének nagysága, felügyeletének és használatának módja, valamint telepítésének célja országonként eltérő Európában. Ezt főként az adott ország politikai, társadalmi, bűnügyi, gazdasági és nem utolsó sorban jogi kontextusa determinálja.
Érték: Az átfogó történeti áttekintés, amely bemutatja a térfigyelő kamerák fejlődését és alkalmazásának történetét, kiemelkedő fontosságú hiánypótló elem a hazai szakirodalomban. A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a térfigyelő kamerák milyen eltérő szerepet töltenek be az európai országok közterületeinek biztonságában és a bűnmegelőzésében.

Hivatkozások

A dugók elkerülhetetlenek (1999. szeptember 3.). Népszabadság.

Abramson, A. (2007). The History of Television, 1942 to 2000. McFarland.

Birken, P. (1962). Der Einsatz von Industrie-Fernsehanlagen zu den Industrie-Messen in Hannover. Polizei, Technik, Verkehr, 4(3), 161–164.

Boda J. (Főszerk.) (2019). Rendészettudományi Szaklexikon. Dialóg Campus.

Catarina, F. (2011). Video Surveillance in Portugal. Social Analysis, 55(3), 35–53.

Christián L. & Rottler V. (2019). A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet fogalomrendszere. In Christián L., Major L. & Szabó Cs. (Szerk.), Biztonsági vezetői kézikönyv (pp. 13–36). Dialóg Campus. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.11.8

Doyle, A., Lippert, R. & Lyon, D. (2013). Eyes Everywhere: The Global Growth of Camera Surveillance. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203141625

Dusza E. (1996. június 12.). Rendőrségi kamerák akcióban. Magyar Hírlap, Biztonságtechnika melléklet.

Gill, M. & Spriggs, A. (2005). Assessing the impact of CCTV. Home Office Research (295).

Glinsky, A. (2000). Theremin: Ether music and espionage. University of Illinois Press.

Hargitai E. (1959). Szemle. Magyar Hiradástechnika, 10(1), 32–43.

Hírek. (1959). Kép- és Hangtechnika, 6(2), 50–61.

Hologa, M. (2013). Cases of Intervention: The Great Variety of British Cultural Studies. Cambridge Scholars Publishing.

Kaiser L. (1980. 10 26). Téli bevásárlóközpont a BNV területén. Zalai Hírlap.

Kamera pásztázza a végállomást. (2000. november 8). Népszabadság.

Kamerákkal védett sétány. (2000. november 23). Népszabadság.

Kammerer, D. (2009). Police use of public video surveillance in Germany from 1956: management of traffic, repression of flows, persuasion of offenders. Surveillance & Society, 6(1), 43–47. https://doi.org/10.24908/ss.v6i1.3403

Keersmaecker, D. P. & Debailleu, C. (2016). The spatial distribution of open-street CCTV in the Brussels Capital Region. Brussels Studies (104). https://doi.org/10.4000/brussels.1427

Kistler, J. (1965). Die fahrbare Fernsehanlage der Stadtpolizei München. Die Polizei, 56(6), 166–168.

L. László J. (2002. április 4). Már kilenc kerületben működnek térfigyelők. Magyar Hírlap.

Lauritsen, P. (2015). CCTV in Denmark 1954 – 1982. Surveillance & Society, 13(3/4), 324–326. https://doi.org/10.24908/ss.v13i3/4.4560

Lewandowski, J. & Matczak, P. (2015). Monitoring wizyjny jako narzędzie prewencji kryminalnej – analiza skuteczności systemu monitoringu w Poznaniu. Samorząd Terytorialny, 5(7-8), 126–143.

Ligeti Gy. (1963). Termelésirányító Berendezések. Népszerű Technika, 12(9), 264–275.

Luther, E. (1965). Die neue Verkehrsleitzentrale in München. Polizei, Technik, Verkehr, 9(Sonderausgabe III), 46–51.

Martin, H. (1959). Fernsehen zur Verkehrsregelung. Kriminalistik, 13(6), 503–507. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.1959.tb02801.x

Military Notes Around The World. (1949). Professional Journal of the United States Army, 29(6), 53–71.

Mitrou, L., Drogkaris, P. & Leventakis, G. (2017). Perceptions of video surveillance in Greece. In Friedewald, M., Burgess, Čas, P.J., Bellanova, R. & Peissl, W. (Eds.), Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives (pp. 123–135). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315619309-8

Napi Krónika (1967. 07 06). Magyar Nemzet.

Norris, C. (2012a). The Success of failure: Accounting for the global growth of CCTV. In Ball, K., Haggerty, K. & Lyon, D. (Eds.), Handbook of Surveillance Studies (pp. 231–258). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203814949

Norris, C. (2012b). There’s no success like failure and failure’s no success at all. In Doyle, A., Lippert R. & Lyon D. (Eds.), Eyes Ewerywhere: The Global growth of camera surveillance (pp. 143–162). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203141625

Norris, C., McCahill, M. & Wood, D. (2004). The Growth of CCTV: a global perspective on the international diffusion of video surveillance in publicly accessible space. Surveillance & Society, 2(2/3), 110–135. https://doi.org/10.24908/ss.v2i2/3.3369

Papp Z. (2009. szeptember 14). Több pénz jut az NNI-nek és a rendőrképzésre. Napi Gazdaság.

Pilhál T. (2003. április 8). Illetéktelenek is lesnek minket. Magyar Nemzet.

Sándor T. (1999. május 29). A dugók elkerülhetetlenek. Népszabadság.

Technikai újdonságok (1966. november). Technika, 10(11).

Tenczer G. (1997. október 25). Üzemben a Váci utcai kamerák. Népszava.

Térfigyelő kamerákat szereltek fel Óbudán. (2000. november 10). Magyar Hírlap.

Terjed az ipari tv-lánc. (1965. 09 26). Népszabadság.

Tíz kamera Angyalföldön. (2000. december 16). Népszava.

Williams, C. A. (2003). Police Surveillance and the Emergence of CCTV in the 1960s. Crime Prevention and Community Safety, 5(3), 27–37. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpcs.8140153

Williams, K. S., Johnstone, C. & Goodwin, M. (2014). CCTV surveillance in urban Britain: beyond the rhetoric of crime prevention. In G. R. John R. Gold (Eds.), Landscapes of Defense, (pp. 168–187). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315838656

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Tóth L. (2023). Közterületi térfigyelő rendszerek eltérő fejlődése Európában. Belügyi Szemle , 71(6), 1041-1057. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.6
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok