A kórház – mint kritikus infrastruktúra – biztonságának aktuális kérdései

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, kórházbiztonság, egészségügyi válsághelyzet, üzletmenet-folytonosság

Absztrakt

Cél: A fekvőbeteg-ellátó intézmények aktuális biztonsági kérdéseinek feltárása a kritikus infrastruktúra védelmi tevékenység irányából.
Módszertan: A kritikus infrastruktúra európai uniós és hazai szabályozásának vizsgálata, a biztonsági területek kórházakra alkalmazható jogszabályi környezetének elemzése, gyakorlati tapasztalatokra alapozva.
Megállapítások: A kritikus infrastruktúra védelem szabályozása az Európai Unióban és hazánkban is folyamatos fejlődésen megy keresztül, emellett a kórházbiztonságra ható további szabályozók fejlesztése vegyes képet mutat. Az új, reziliencianövelést célul kitűző EU-irányelv lehetővé teszi olyan szabványos módszertani megközelítések bevezetését, melyek a betegellátás folyamatának biztonságán keresztül hatnak a kórház komplex biztonsági szintjére.
Érték: A kritikus infrastruktúrák statikus üzemeltetői biztonsági tervezési gyakorlata az elmúlt hét évben fejlődésen ment át, azonban a tervezési módszertan további fejlesztése szükséges, melyen keresztül a szervezet dinamikusan képes reagálni az egészségügyi ágazat alapvető kihívásaira, folyamatosan változó környezetére. Ehhez rendelkezésre áll szabványosított, nemzetközi szinten és a termelésben alkalmazott tervezési gyakorlat.

Hivatkozások

Bonnyai T. (2019). Európai uniós szabályozás. In Bonnyai T. & Bognár B. (Szerk.), Kritikus infrastruktúrák védelme (pp. 47–64). Dialóg Campus Kiadó.

Kátai-Urbán L., Mészáros I. & Vass, Gy. (2021). Egészségügyi kritikus infrastruktúrák biztonsága a koronavírus árnyékában. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Rendészet a rendkívüli helyzetekben: húsz éves a Szent László napi konferencia (pp. 87–91). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport.

Varga I., Kukla E. & Pelyhe, Z. (2015.). Munkavédelmi stratégiák összehasonlító elemzése. Nemzetgazdasági Minisztérium.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Mészáros I. (2023). A kórház – mint kritikus infrastruktúra – biztonságának aktuális kérdései. Belügyi Szemle , 71(6), 1059-1072. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.7
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok