Műtárgyak védelme a légiközlekedés során

  • Zoltán Chikán-Sonne
Kulcsszavak: műtárgyak szállítása, műtárgyak biztonsága, légiközlekedés-védelem, légiközlekedés biztonsága

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy megismertesse a műtárgyak légi úton történő szállításának sajátos védelmi szabályait.
Módszertan: A tanulmány a légiközlekedés védelmét meghatározó nemzetközi és hazai jogszabályokra, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) egyezményeire, valamint az ezek alapján kidolgozott oktatási forrásanyagra támaszkodik.
Megállapítások: A művészeti értékű tárgyak szállítása során a sérülések kockázatának lehető legalacsonyabb szinten tartása és a különleges védelmi szabályok megvalósulása érdekében több lehetőség is rendelkezésre áll. A műtárgyak szállítása során nemcsak a csomagolásból, mozgatásból adódó sérülések veszélyét, hanem a légiközlekedés védelmét övező átvizsgálásokhoz szükséges további mozgatásokból, bontásokból, csomagolásokból adódó újabb kockázatokat is figyelembe kell venni. A légiközlekedés védelmében a fő hangsúly a szállítmányokba történő tiltott tárgyak behelyezésének megakadályozásán van, mely érdeket a szabályok keretén belül össze kell hangolni a műtárgyak épségének megóvásával. 
Érték: A légiközlekedés védelmének szabályaival, céljával, valamint ezek gyakorlati megvalósításával sok tanulmány foglalkozik, viszont az áruszállítás területén jelentkező különleges árufajta, azaz a műtárgyak légi szállítása során jelentkező védelmi megoldások összefoglalásával kapcsolatosan – a szerző tudomása szerint – nem született még részletes elméleti tanulmány.

Hivatkozások

.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
Chikán-Sonne Z. (2023). Műtárgyak védelme a légiközlekedés során. Belügyi Szemle , 71(6), 1085-1094. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.9
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok