A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai

Kulcsszavak: könyvrecenzió, börtönügy, büntetésvégrehajtási jog

Absztrakt

Színvonalas és a maga nemében unikális témát feldolgozó monográfiát jelentetett meg a Dialóg Campus Kiadó, amikor elérhetővé tette Pallo József „A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai“ című átfogó történetijogi munkáját. A Szerző célja megismertetni a büntetésvégrehajtási jognak, mint relatíve jogágnak kevésbé ismert előzményeit, valamint a 19. és 20. századi kodifikációs kísérleteinek és eredményeinek viszontagságoktól nem mentes háttérismereteit. Mindehhez a nagy feladathoz különösen érzékenyen és korábban ismeretlen mélységeket feltárva közelít, mert a kodifikációs folyamatokat mozgató jogpolitikai környezet szemléletes ismertetésén túl a korabeli szakirodalomban fellelhető véleményeket és érveket is felidézi és elemző-értékelő szemléletmóddal tárja az olvasó elé.

Megjelent
2020-03-15
Folyóirat szám
Rovat
Könyvismertetés