Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban

Kulcsszavak: tárgyi bizonyíték, üveg, forenzikus azonosítás, elemösszetétel

Absztrakt

Betöréses lopás, rongálás, autófeltörés – csak néhány azok közül a gyakran üvegek törésével is együtt járó bűncselekmények közül, amelyekben a fizikai-kémiai szakértői vizsgálatok nagymértékben segíthetik az elkövető azonosítását és a bűnügy megoldását. Hazánkban a forenzikus üvegvizsgálat kezdete az 1960‑as évekre nyúlik vissza. Az azóta eltelt közel hat évtized során az alkalmazott módszerek sokat fejlődtek, a vizsgálati lehetőségek száma jelentősen bővült. A korai időkben az összehasonlítás alapjául szolgáló klasszikus fizikai paraméterek mellett, mára a legkorszerűbb műszeres módszerekkel a származási viszonyok megállapítása megalapozottabbá vált, ezen felül adatbázis építésére is lehetőség nyílt. Jelen írásunk célja egy rövid történeti áttekintést követően bemutatni a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban zajló forenzikus üvegvizsgálat folyamatát, alkalmazott módszereit, továbbá a kapott eredmények alapján tehető szakmai megállapításokat. Ezek mellett egy esettanulmány tükrében részletesen szemléltetjük az üvegvizsgálattal kapcsolatos nehézségeket és korlátokat is.

Hivatkozások

Anti Cs. L. & Gárdonyi G. (2020). Krimináltechnikai kézikönyv. Semmelweis Kiadó

Curran, J. M., Hicks, T. N. & Buckleton, J. S. (2000). Forensic Interpretation of Glass Evidence. CRC Press https://doi.org/10.1201/9781420042436

Czebe A. (2020). A forenzikus azonosság fuzzy halmaza. Ügyészek Lapja, 8(2–3), 7–18.

Herke Cs., Kovács G., Nogel M. & Czebe A. (2020). Bűnjelekről a hatályos jog tükrében. Magyar Jog, 67(2), 106–113.

Kármán G. (2019). A kriminalisztikai szakértői bizonyítás. Országos Kriminológiai Intézet

Koons, R. D., Peters, C. A. & Rebbert, P. S. (1991). Comparison of Refractive Index, Energy

Dispersive X-Ray Fluorescence and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry for Forensic Characterization of Sheet Glass Fragments. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 5(6), 451–456. https://doi.org/10.1039/ja9910600451

Lambert, J. A. & Evett, I. W. (1984). The refractive index distribution of control glass samples examined by the Forensic Science Laboratories in the United Kingdom. Forensic Science International, 26(1), 1–23. https://doi.org/10.1016/0379-0738(84)90207-X

Leisztner L. & Hámori V. (1969). Mikroméretű üvegszemcsék kriminalisztikai vizsgálatának fizikai‑kémiai módszerei. Bűnügyi Technikai Közlemények, 29–43.

Locke, J., Sanger, D. G. & Roopnarine, G. (1982). The identification of toughened glass by annealing. Forensic Science International, 11(20), 295–301. https://doi.org/10.1016/0379-0738(82)90131-1

Newton, A. W. N., Curran, J. M., Triggs, C. M. & Buckleton, J. S. (2004). The consequences of potentially differing distributions of the refractive indices of glass fragments from control and recovered sources. Forensic Science International, 140(2-3), 185–193. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2003.11.030

Rushton, K. P., Coulson, S. A., Newton, A. W. N. & Curran, J. M. (2011). The effect of annealing on the variation of glass refractive index. Forensic Science International, 209(1-3), 102–107. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.01.006

Tóth P. (1985). Üvegszemcsék mikroanalízise kriminalisztikai vizsgálatokban. Belügyi Szemle, 23(4), 125–130.

Tóth P. (2011). A morfológiai és szervetlen analitikai laboratórium szerepéről. Belügyi Szemle, különszám, 51–59.

Vörös T., Takács K. & Réger P. (2020). Refractive Index Variations of Glass Microfragments by Annealing – Forensic Applications. Journal of Silicate Based and Composite Materials, 72(6), 205-209. https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.33

Zoro, J. A., Locke, J., Day, R. S., Badmus, O. & Perryman, A. C. (1988). An investigation of refractive index anomalies at the surfaces of glass objects and windows. Forensic Science International, 39(2), 127–141. https://doi.org/10.1016/0379-0738(88)90085-0

Megjelent
2021-02-15
Hogyan kell idézni
VörösT., & Sándorné KovácsJ. (2021). Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban. Belügyi Szemle , 69(2), 177-194. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok