A tökéletlen tökéletesség, avagy a Rendészettudományi szaklexikonnal kapcsolatos reflexiók margójára

Kulcsszavak: rendészettudomány, szaklexikon, reflexió

Absztrakt

Mint a Rendészettudományi szaklexikon egyik lektora, szakmai meggyőződéssel vallom, hogy a tinédzserkorába lépő rendészettudományunk területén műfajtörténeti jelentőségű alkotás született e lexikon megjelentetésével. Azt is szeretném rögtön a reflexióm elején leszögezni, hogy se nem dicsérni, se nem temetni jöttem ezt a gigantikus kiadványt. Írásomban igyekszem a tárgyilagosság, az objektivitás és a semlegesség talaján maradni még azzal együtt is, hogy a bevezető mondatban határozott elismerésemnek adtam hangot. Az elismerés mögött – szándékom szerint – valójában köszönet áll. Köszönetemet kell tehát kifejeznem azért, amiért a szerzők és a szerkesztők megajándékozták a rendészettudomány művelőit, e tudomány iránt érdeklődőket, a szélesebb olvasói közvéleményt ezzel a mai rendészettudományi kultúrának megfelelő művel.

Hivatkozások

Beregnyei J. (2021): Egy „Előszó” utáni „Utószó”-ra történő reflexió. Belügyi Szemle, 69(1), 143-149.

Korinek L. (2020). Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz. Belügyi Szemle, 68(11), 7-17.

Megjelent
2021-02-15
Hogyan kell idézni
DánosV. (2021). A tökéletlen tökéletesség, avagy a Rendészettudományi szaklexikonnal kapcsolatos reflexiók margójára. Belügyi Szemle , 69(2), 321-327. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.9
Folyóirat szám
Rovat
Reflexió