A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során

Kulcsszavak: vagyonvisszaszerzés, kényszerintézkedés, kriptovaluta, bitcoin

Absztrakt

A vagyonvisszaszerzésen belül a kurrens témák közé tartozik a virtuális fizetőeszközök (például kriptovaluták) felderítésének és lefoglalásának területe. Ez olyan terület, amivel a vagyonvisszaszerzésben járatos szakemberek közül is csak kevesen foglalkoznak, mivel a hagyományos nyomozati cselekményektől gyökeresen eltérő ismereteket követel. A statisztikai adatok alapján látható, hogy a virtuális fizetőeszközök terjedése különösen a szervezett bűnelkövetői csoportok körében ölt egyre nagyobb méretet. A sikeres rendészeti fellépés érdekében ezért nélkülözhetetlen, hogy az érintett hatóságok állománya köréből minél többen birtokában legyenek az ezzel kapcsolatos speciális ismereteknek.

Hivatkozások

Békés Á. (2018). A mostohagyerek álma – lehet-e önálló eljárásjogi sértett-fogalom? Acta Universitatis Szegediensis, 55(81), 137–152.

Bezsenyi T., Frigyer L., Mátyás Sz. & Nyitrai E. (2016). A vagyon-visszaszerzési eljárás és annak szabályozása Magyarországon. Kritische Zeiten, 3-4, 117–127.

Boda J. (Szerk.) (2020). Rendészettudományi szaklexikon. Ludovika Egyetemi Kiadó

Buzás P., Péterfalvi A. & Révész B. (Szerk.) (2018). Magyarázat a GDPR-ról. Wolters Kluwer

Frigyer L. (2016). A kriminalisztika és a büntetés-végrehajtás kapcsolata. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőrközlemények. A határrendészettől a rendészettudományig (p. 285). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja

Frigyer, L., Mátyás, Sz. & Nyitrai, E. (2016). Asset recovery proceedings and investigation. Szeria Pravo, 2(14), 1–22.

Kecskés A. & Bujtár Zs. (2018). A kriptovaluta ökoszisztéma európai uniós és a svájci szabályozásának összehasonlítása. JURA, 24(2) 427–439.

Király P. (2019). A blokklánc felhasználási lehetőségei az adóeljárásban. Iustum Aequum Salutare, 15(3), 59–70.

Kobets, P. N., Krasnova, K. A. & Volkova, M. A. (2018). Protection of Property Rights of Victims of a Terrorist Attack: a Civil Law Aspect. Lawyer Practice, 5, 16–21.

Kobets, P. N. & Krasnova, K. A. (2011). Some issues of remedies for hose victims at the preliminary investigation stage. Russian Justice, 9, 23–26.

Mátyás Sz. (2016). A vagyon-visszaszerzési eljárás a hazai és a közösségi jogrendben. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőrközlemények (pp. 219-224). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja

Mezei K. (2019). A kriptovaluták kihívásai a büntető anyagi és eljárási jogban. Pro Futuro, 9(1), 79–98. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3906

Nagy Á., Tóth Zs., Vörös K., Kiss I. & Szendrődi B. (2018). Módszertani útmutató a bűnös úton szerzett vagyon felkutatásához és biztosításához. Belügyi Alapok

Nyitrai E., Zsigmond Cs., Kiss T. & Frigyer L. (2018). Összefoglaló a kutatói tanulmányok megállapításainak tükrében (információ- és adatáramlás). In Frigyer L. (Szerk), Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból (pp. 110-115). Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nyitrai E. (2018). Vagyon-visszaszerzés a szervezett bűnözés felszámolásában. In Frigyer László (Szerk.), Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból (pp. 178-188). Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Róth M. (1990). A sértett, a büntetőeljárás mostohagyereke. Belügyi Szemle, 28(8), 49–51.

Simon B. (2019). A kriptovaluták és a kapcsolódó rendészeti kihívások. In Mezei K. (Szerk.), A bűnügyi tudományok és az informatika (pp. 169-186). MTA TK Jogtudományi Intézete és Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Tachscherer B. & Benedek A. (2019a). Kriptovaluta befektetők innováció-elfogadásának vizsgálata. Acta Carolus Robertus, 9(2), 161–173. https://doi.org/10.33032/acr.2019.9.2.161

Tachscherer B. & Benedek A. (2019b). Befektetői motivációk vizsgálata a kriptovalutával rendelkezők körében. In Vágány J. (Szerk), Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok (pp. 99-116). Budapesti Gazdasági Egyetem https://doi.org/10.33565/MKSV.2019.02.05

Tóth M. (2005). A tett-központú büntetőjogtól a sértett-központú büntetőjogig (Ferencz Zoltán emlékére). JURA, 11(1), 189–193.

Vári V. (2015). A bűnüldözés relatív hatékonysága és a rendőrség. Doktori értekezés. Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 250.

Vass Gy. & Padányi J. (2016). A terrorizmus finanszírozásának informális pénzközvetítési rendszerei. Hadtudományi Szemle, 9(1), 212–223.

Megjelent
2021-03-22
Hogyan kell idézni
MátyásS., FrigyerL., & PrilenszkyG. (2021). A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során. Belügyi Szemle , 69(3), 417-430. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok