A Becsületbíróság működésének helye és szerepe a fegyelemkezelés rendszerében

Kulcsszavak: Becsületbíróság, fegyelmi fenyítés, méltatlanság, eljárási tapasztalatok

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a rendvédelmi szerveknél 2016-tól bevezetett Becsületbíróság feladatkörét, rendszerét, valamint a szerzők – személyes szakmai tapasztalataik alapján – értékelik a jogintézmény első időszakának működését.

Hivatkozások

Angyal P. (1927). A magyar büntetőjog kézikönyve. A becsület védelméről szóló 1914: XLI. T.- Cikk. Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt.

Homonnai S. & Hunyadi Zs. (1996). A johannita lovagrend regulája (forrásközlés). http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/oktatas/joh_reg.pdf

Hóman B. (1928). Magyar Történet. A rendi állam közhatalmi szervezetének kiépítése. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. http://mek.niif.hu/07100/07139/html/0002/0002/0006-1a1.html

Fabinyi G. (1891). A katonai (honvéd) becsületügyi eljárásról és annak reformjáról. Jogtudományi Közlöny, 41, 322–349.

Őry G. (1998). A magyar katonai igazságszolgáltatás szervezete és működése 1948–49-ben. Hadtörténeti Közlemények, 111(1). 79-116.

Megjelent
2021-03-22
Hogyan kell idézni
LippaiZ., & KardosS. (2021). A Becsületbíróság működésének helye és szerepe a fegyelemkezelés rendszerében. Belügyi Szemle , 69(3), 469-485. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.7
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok