Bűnözési szorongástól a klímafélelemig

Kulcsszavak: klímaváltozás, extrém időjárás, bűnözési félelem és szorongás, klímafélelem

Absztrakt

A klímaváltozás és az abból fakadó szélsőséges időjárási körülmények végig kísérik az emberiség történetét. Napjaink globális felmelegedésével kapcsolatos kommunikáció, főképp a várható következmények prognosztikája, jelentős számú csoportnál okozhat szorongást, illetve félelmet. Az ebből fakadó társadalmi hatások jelentősek, egyes esetekben súlyosak lehetnek. E jelenségek természete és megjelenése a bűnözési félelemmel és szorongással azonosítható jeleket okozhatnak. A klímapánik helyett a klímacselekvés ideje kell, hogy elkövetkezzen. Az ökológiai lábnyom definiálása után az ökológiai kéznyom újra felfedezésén a sor. A globális és lokális problémák kezelése egyaránt a rendészeti szervekre hárul, melyek alkalmasak lehetnek a következmények eredményes kezelésére és a lakosság felkészítésére a professzionális megelőzés területén.

Hivatkozások

Abonyi J. & Fülep T. (2014). Biztonságkritikus rendszerek. Pannon Egyetem. http://moodle.autolab.uni-pannon.hu/Mecha_tananyag/biztonsagkritikus_rendszerek/index.html

Whitehead, A. N. (1990). Eszmei kalandozások id Carl Sagan: Az éden sárkányai. Európa Kiadó

Bakóczi A. & Sárkány I. (2001). Erőszak a bűnözésben. BM Kiadó

Calvino, I. (1980). Láthatatlan városok. Kozmosz Könyvek

Danielisz B. (2020a). Paradigmaváltás szükségessége a városi biztonság értelmezésének megközelítésében.

Belügyi Szemle, 68(1), 53–66. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.1.3

Danielisz B. (2020b). Az extrém időjárás okozta rendészeti kihívások. A közösségi rendőrség szerepe. https://belugyiszemle.hu/hu/node/503

Dörömbözi J. (Szerk.) (2008). Filozófiai szöveggyűjtemény I. (p. 49). Nemzeti Tankönyvkiadó

Finszter G. (2012). Az önkormányzati rendészet lehetőségei. Fundamentum, 2, 46.

Gönczöl K., Korinek L. & Lévai M. (1996). Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Corvina Kiadó

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményéről 2014. BM OKF a CK-TRIKOLOR KFT – Mérnöki Elemző és Szolgáltató Kft. tudományos közreműködésével.

Keys, D. (2002). Katasztrófa. Vince Kiadó

Korinek L. (1997). A félelem elmélete és felelőssége. Kriminológiai Közlemények, 55. (pp. 139-155). Magyar Kriminológiai Társaság. https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/5506korinek.pdf

Liddell Hart, B. H. (2002). Stratégia. Európa Kiadó

Padányi J. & Halász L. (2012). A klímaváltozás hatásai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Teknős L. (2019). A magyar lakosság sebezhetőségének, sérülékenységének vizsgálata a globális klímaváltozás egészségügyi hatásain keresztül. Hadmérnök, 14(1), 204–219.

Megjelent
2021-04-26
Hogyan kell idézni
SikóI., & DanieliszB. (2021). Bűnözési szorongástól a klímafélelemig. Belügyi Szemle , 69(4), 595-609. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.4.5
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok