A rendőrségi parancsnoki gondoskodás, mint servant leadership

Kulcsszavak: rendőrség, vezetői attitűd, szolgáló vezetés, generáció

Absztrakt

A magyar rendőrség szervezete is keresi a lehetőséget arra, hogy az átalakult munkaerőpiaci viszonyokhoz alkalmazkodjon. Emellett számos új kihívást jelent szervezeten belül az új generációk eltérő működésmódjának szervezeti integrálása. A vezetői szemléletváltás a szervezet alkalmazkodásához nélkülözhetetlen, melynek egyik iránya a servant leadership lehet. A servant leadership (vagyis szolgáló vezetés) esetén a vezető önös érdekein felülemelkedve, a vezetettek szakmai és emberi fejlődése érdekében cselekszik, szellemiségükre kíván hatást gyakorolni. Az utóbbi időben a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a végrehajtói állománnyal való etikus vezetői foglalkozásra, az úgynevezett parancsnoki gondoskodásra. A servant leadership, mint parancsnoki gondoskodás az új generációk számára is jól elfogadható vezetői attitűdöt képviselhet, általa megvalósítható a kitűzött szemléletváltás a szervezetben. A servant leadership parancsnoki gondoskodásként való gyakorlati megvalósításához John Maxwell ötszintű vezetési koncepciója nyújthat segítséget.

Hivatkozások

Borbély Zs. (2019). Egészségmagatartás, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében. In Bencsik B. & Sabjanics I. (Szerk.), A biztonság sokszínű arca. Innováció – tudomány – információbiztonság – közszolgálat (pp. 129-142). Dialóg Campus Kiadó. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.7-8.3

Borbély Zs. (2020). Az iskolarendszerű rendőrképzés napjainkban. In Zsámbokiné Ficskovszky Á. (Szerk.), Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében (pp. 38-50). Magyar Rendészettudományi Társaság, Vám- és Pénzügyőr Tagozata. https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.2

Borbély Zs., Fridrich A. C. & Tőzsér E. (2018). A XXI. század biztonsági kihívásai a rendőrségi szervezeti kultúrában. In Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények. XX. kötet (pp. 97-102). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja

Greenleaf, R. K. (1970). The Servant as Leader.

Horváth J. & Kovács G. (Szerk.) (2016). Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kovács G. (2017). A szervezeti kultúra megjelenésének sajátosságai a rendészeti szerveknél. In Boda J., Felkai L. & Patyi A. (Szerk.), Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére (pp. 323-335). Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft.

Klein S. (2016). Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft.

Maxwell, J. C. (2014). A vezetés 5 szintje – növeld befolyásod lépésről-lépésre! Üzleti Plusz Kft.

Malét-Szabó E. (2013). A rendészeti vezetőkiválasztási rendszer tudományos megalapozása. In A rendvédelem és a honvédelem területén végzett orvosi és pszichológiai tevékenység kihívásai napjainkban (pp. 198-211). Tudományos-szakmai konferencia tanulmánykötet

Spears, L. C. (2010). Character and Servant Leadership: 10 Characteristics of Effective, Caring Leaders. The Journal of Virtues & Leadership, 1(1), 25-30.

Szeles E. (Szerk.) (2014). Kézikönyv a vezetői/ parancsnoki állomány számára a pszichológiai szakterület munkaformáinak megismerésére, az állománnyal való bánásmód hatékonyságának növelésére. ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály (belső anyag)

Tegyey A. (2018). A „Z generáció” címke. Rendőrségi Tanulmányok, 3, 81-97.

Tegyey A. C. (2019). A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata. In Bencsik B. & Sabjanics I. (Szerk.), A biztonság sokszínű arca. Innováció – tudomány – információbiztonság – közszolgálat (pp. 151-158). Dialóg Campus Kiadó

Tőzsér E. (2019). Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 2018-ban. Belügyi Szemle, 67(12), 69-93. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.12.4

Tőzsér E. (2020). Generációk és vezetői attitűd a rendőrség szervezetében. In Baráth N. E. & Pató V. L. (Szerk.), A haza szolgálatában. Konferenciakötet (pp. 165-173). Doktoranduszok Országos Szövetsége

Megjelent
2021-04-26
Hogyan kell idézni
TőzsérE. (2021). A rendőrségi parancsnoki gondoskodás, mint servant leadership. Belügyi Szemle , 69(4), 639-650. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.4.8
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok