A tények makacs dolgok… Annál rosszabb a tényeknek?!

Kulcsszavak: rendészet, rendvédelem, reflexió, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Absztrakt

A Belügyi Szemle 2020. évi decemberi számában jelent meg Christián László és Erdős Ákos tanulmánya „Vészharang és jubileum?” címmel. A szerzők a rendészeti felsőoktatás kilátásairól, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségeiről értekeznek. Dicséretes vállalkozás! Választhattak volna kevésbé göröngyös utat. A Rendőrtiszti Főiskola utódja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 2021-ben üli félévszázados jubileumát. Christián és Erdős az egyetem hivatalnokai és ugyanakkor a rendészettudomány művelői. A hivatalnok ünnepel, a kutató gondolkodik. Bízunk abban, hogy a töprengés partnerekre talál, a megkondított vészharangot élénk vita követi. Reflexiónk ehhez a remélt eszmecseréhez kíván hozzájárulni.

Hivatkozások

Christián L. & Erdős Á. (2020). Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 68(12), 11-42. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1

Császár T. I., Gárdián L. & Szikszai K. (2020). Z generáció és a rendvédelem aspektusai. Rendőrségi Tanulmányok, 3(4), 4-43.

Csóka G. & Szakács G. (2018) (Szerk.). A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései I. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Erdős Á., Magasvári A. & Szabó A. (2019). Új generáció a rendészeti felsőoktatásban. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Gondolatok a rendészettudományról. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából (pp. 89-102). Magyar Rendészettudományi Társaság

Erdős Á., Magasvári A., Molnár K., Pócsi A., Szabó A. & Vas A. (2021). NAV Café – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. Magyar Rendészet, 20(1), 149-177. https://doi.org/10.32577/mr.2020.1.10

Finszter G. (2018). Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó

Nádasi A., Tari A. & Szander Á. (2020). A net-generációk tanulási jellemzőinek és az oktatók digitális kompetencia mutatóinak kvalitatív vizsgálata. http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/kutat/2020/Genkutat.pdf

Prestel, B. (1997). Police et management moderne. Revue internationale de Criminologie et de police technique, 2, 139-144.

Megjelent
2021-04-26
Hogyan kell idézni
FinszterG., & KorinekL. (2021). A tények makacs dolgok… Annál rosszabb a tényeknek?!. Belügyi Szemle , 69(4), 683-691. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.4.11
Folyóirat szám
Rovat
Reflexió