Szemben az ismeretlen elkövetővel I. Helyzetkép a forenzikus DNS-fenotipizálás eredményeiről és korlátairól

Kulcsszavak: forenzikus, DNS, fenotipizálás, genetika

Absztrakt

A forenzikus DNS-fenotipizálás (FDP) az igazságügyi genetika új és kialakulóban lévő technikája, amely lehetővé teszi az ismeretlen bűnelkövető külső tulajdonságainak valószínűsítését a helyszíni DNS-ből. Az FDP ezáltal a felderítés egyik leghatékonyabb eszközévé válhat, amely különösen a nagyobb tárgyi súlyú, nyomszegény bűncselekmények vonatkozásában nyújthat óriási segítségét a nyomozó hatóság számára. A szem-, a haj- és a bőrszín immáron a gyakorlat számára hasznos pontossággal valószínűsíthető. Ennek ellenére az FDP-t még nem alkalmazzák rutinszerűen a forenzikus szektorban, amely különösen a pigmentációval és az arcvonásokkal összefüggő genetikai ismeretek hiányára és a közbülső fenotípusok alacsonyabb fokú számszerűsítésére vezethető vissza. Az FDP értelmezése és alkalmazhatósága ugyanakkor számos országban vetett fel etikai, társadalmi és jogi kérdéseket, amelyek megválaszolása elengedhetetlen annak rutinszerű forenzikus felhasználásához.

Hivatkozások

Adhikari, K., Fontanil, T. & Cal, S. et al. (2016). A genome-wide association scan in admixed Latin Americans identifies loci influencing facial and scalp hair features. Nature Communications, 7, 10815. https://doi.org/10.1038/ncomms10815

Adhikari, K., Fuentes-Guajardo, M. & Quinto-Sánchez, M. et al. (2016). A genome-wide association scan implicates DCHS2, RUNX2, GLI3 PAX1 and EDAR in human facial variation. Nature Communications, 7, 11616. https://doi.org/10.1038/ncomms11616

Biedermann, A., Bozza, S. & Taroni, F. (2015). Prediction in forensic science: a critical examination of common understandings. Frontiers in Psychology, 6, 737. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00737

Branicki, W. & Kayser, M. (2015). Prediction of Human Pigmentation Traits from DNA Polymorphisms. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0023851

Chaitanya, L., Breslin, K. & Zuniga, S. et al. (2018). The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA: introduction and forensic developmental validation. Forensic Science International: Genetics, 35, 123–135. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.04.004

Claes, P., Hill, H. & Shriver, M. D. (2014). Toward DNA-based facial composites: Preliminary results and validation. Forensic Science International: Genetics, 13, 208–216. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2014.08.008

Claes, P., Liberton, D. K. & Daniels, K. et al. (2014). Modeling 3D facial shape from DNA. PLoS Genetics, 11(10), e1004224. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004224

Claes, P., Roosenboom, J. & White, J. D. et al. (2018a). Genome-wide mapping of global-tolocal genetic effects on human facial shape. Nature Genetics, 27(50), 414–423. https://doi.org/10.1038/s41588-018-0057-4

Czebe A. (2020). A forenzikus azonosság mögött rejlő objektív dialektikus viszony. Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.

Evans, D. M. (2018). Elucidating the genetics of craniofacial shape. Nature Genetics, 27(50), 319–321.

Fagertun, J., Wolffhechel, K. & Pers, T. H. et al. (2015). Predicting facial characteristics from complex polygenic variations. Forensic Science International: Genetics, 19, 263–268. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.08.004

Ganguly, K., Saha, T. & Saha, A. et al. (2019). Meta-analysis and prioritization of human skin pigmentation-associated GWAS-SNPs using ENCODE data-based web-tools. Archives of Dermatological Research, 311(3), 163–171. https://doi.org/10.1007/s00403-019-01891-3

Guerrini, C. J., Robinson, J. O., Petersen, D. & McGuire, A. L. (2018): Should police have access to genetic genealogy databases? Capturing the Golden State Killer and other criminals using a controversial new forensic technique. PLoS Biology, 16(10), e2006906. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2006906

Hallgrimsson, B., Mio, W. & Marcucio, R. S. et al. (2014): Let’s face it – complex traits are just not that simple. PLoS Genet, 10(11), e1004724. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004724

Jablonski, N. G. & Chaplin, G. (2017): The colours of humanity: the evolution of pigmentation in the human lineage. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences, 372, 20160349. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0349

Jacobs, L. C., Hamer, M. A. & Gunn, D. A. et al., (2015). A Genome-Wide Association Study Identifies the Skin Color Genes IRF4, MC1R, ASIP, and BNC2 Influencing Facial Pigmented Spots. Journal of Investigative Dermatology, 135(7), 1735–1742. https://doi.org/10.1038/jid.2015.62

Katona G. (1990). Valós vagy valótlan? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kayser, M. (2015). Forensic DNA Phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes. Forensic Science International: Genetics, 18(9), 33–48. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.02.003

Koops, E. J. & Schellekens, M. H. M. (2008): Forensic DNA phenotyping: Regulatory issues. The Columbia Science and Technology Law Review, 9(1), 158–202. https://doi.org/10.2139/SSRN.975032

Kovács G. (2017). Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA-2020) megalkotásának koncepciója. Jog-Állam-Politika, 9(1), 83–101.

Kukla-Bartoszek, M., Pospiech, E. & Spólnicka, M. et al., (2018). Investigating the impact of age-depended hair colour darkening during childhood on DNA-based hair colour prediction with the HIrisPlex system. Forensic Science International: Genetics, 21(36), 26–33. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.007

Liu, F. & Wen, B. & Kayser, M. (2013). Colorful DNA polymorphisms in humans. Seminars in Cell & Developmental Biology, 24(6-7), 562–575. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2013.03.013

Machado, H. & Silva, S. (2019). What influences public views on forensic DNA testing in the criminal field? A scoping review of quantitative evidence. Human Genomics, 13(23), 23. https://doi.org/10.1186/s40246-019-0207-5

MacLean, C. E. & Lamparello, A. (2014). Forensic DNA Phenotyping in Criminal Investigations and Criminal Courts: Assessing and Mitigating the Dilemmas Inherent in the Science. Recent Advances in DNA & Gene Sequences, 8(2), 104–112. https://doi.org/10.2174/2352092209666150212001256

Martinez-Cadenas, C., Pena-Chilet, M. & Ibarrola-Villava, M. et al. (2013). Gender is a major factor explaining discrepancies in eye colour prediction based on HERC2/OCA2 genotype and the IrisPlex model. Forensic Science International: Generics, 7(4), 453–460. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2013.03.007

Nogel M. (2020). A szakértői bizonyítás aktuális kérdései. HVG-ORAC

Nogel M., Pádár Zs. & Czebe A. et al., (2019). Developing legal regulation of forensic DNA-phenotyping in Hungary. Forensic Science International Genetics Supplement Series, 7(1), 609–611. https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.10.109

Pádár Zs., Kovács G. & Nogel M. et al., (2019). Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon I. Belügyi Szemle, 67(12), 7–34. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.12.1

Pádár Zs., Kovács G. & Nogel M. et al., (2020). Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon II. Belügyi Szemle, 68(1), 9–32. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.1.1

Paternoster, L., Zhurov, A. I. & Toma, A. M. et al. (2012): Genome-wide association study of three-dimensional facial morphology identifies a variant in PAX3 associated with nasion position. Am J Hum Genet, 90(3), 478–485. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2011.12.021

Phillips, C., Maronas, O. & Söchtig, J. et al., (2015). The genetics of skin hair, and eye color variation and its relevance to forensic pigmentation predictive tests. Forensic Science Review, 27(1), 13–40.

Pietroni, C., Andersen, J. D. & Johansen, P. et al. (2014): The effect of gender on eye colour variation in European populations and an evaluation of the IrisPlex prediction model. Forensic Science International: Genetics, 11, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2014.02.002

Pospiech, E., Karlowska-Pik, J. & Ziemkiewicz, B. et al., (2016). Further evidence for population specific differences in the effect of DNA markers and gender on eye colour prediction in forensics. International Journal of Legal Medicine, 130(4), 923–934. https://doi.org/10.1007/s00414-016-1388-2

Pospiech, E., Wojas-Pelc, A. & Walsh, S. et al., (2014). The common occurrence of epistasis in the determination of human pigmentation and its impact on DNA-based pigmentation phenotype prediction. Forensic Science International: Genetics, 11, 64–72. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2014.01.012

Qiao, L., Yang, Y. & Penhcheng, F. et al., (2018). Genome-wide variants of Eurasian facial shape differentiation and a prospective model of DNA based face prediction. Journal of Genetics and Genomics, 45(8), 419–432. https://doi.org/10.1016/j.jgg.2018.07.009

Richmond, S., Howe, L. J. & Lewis, S. et al., (2018). Facial genetics: a brief overview. Frontiers in Genetics, 9, 462. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00462

Samuel, G. & Prainsack, B. (2019). Forensic DNA phenotyping in Europe: views “on the ground” from those who have a professional stake in the technology. New Genetics and Society, 38(2), 119–141. https://doi.org/10.1080/14636778.2018.1549984

Schneider, P. M., Prainsack, B. & Kayser, M. (2019). The Use of Forensic DNA Phenotyping in Predicting Appearance and Biogeographic Ancestry. Deutsches Ärzteblatt International, 116, 873–880. https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0873

Serrano, A. C. (2020). Forensic DNA phenotyping: A promising tool to aid forensic investigation. Current situation. Spanish Journal of Legal Medicine, 46(4), 183–190. https://doi.org/10.1016/j.reml.2020.01.003

Siewierska-Górska, A., Sitek, A. & Bartosz, G. et al., (2017): Association of five SNPs with human hair colour in the Polish population. HOMO, 68(2), 134–144. https://doi.org/10.1016/j.jchb.2017.02.002

Slabbert, N. & Heathfield, L. J. (2018). Ethical, legal and social implications of forensic molecular phenotyping in South Africa. Developing World Bioethics, 18(2), 171–181. https://doi.org/10.1111/dewb.12194

Stephan, C. N., Caple, J. M. & Guyomarc’h, P. et al., (2019). An overview of the latest developments in facial imaging. Forensic Science Research, 4(1), 10–28. https://doi.org/10.1080/20961790.2018.1519892

Stokowski, R. P., Pant, P. V. K. & Dadd, T. et al., (2007). A genomewide association study of skin pigmentation in a South Asian Population. The American Journal of Human Genetics, 81(6), 1119–1132. https://doi.org/10.1086/522235

Tam, V., Patel, N. & Turcotte, M. et al., (2019). Benefits and limitations of genome-wide association studies. Nature Reviews Genetics, 20, 467–484. https://doi.org/10.1038/s41576-019-0127-1

Toom, V., Wienroth, M. & M’charek, A. et al., (2016). Approaching ethical, legal and social issues of emerging forensic DNA phenotyping (FDP) technologies comprehensively: Reply to ‘Forensic DNA phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes’ by Manfred Kayser. Forensic Science International: Genetics, 22, e1-e4. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.01.010

Tremmel F. (2006). Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg Campus Kiadó.

Walsh, S., Liu, F. & Ballantyne, K. N. et al., (2011). IrisPlex: a sensitive DNA tool for accurate prediction of blue and brown eye colour in the absence of ancestry information. Forensic Science International: Genetics, 5(3), 170–180. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2010.02.004

Walsh, S., Liu, F. & Wollstein, A. et al., (2013). The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA. Forensic Science International: Genetics, 7(1), 98–115. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2012.07.005

Wollstein, A., Walsh, S. & Liu, F. et al., (2017). Novel quantitative pigmentation phenotyping enhances genetic association, epistasis, and prediction of human eye colour. Scientific Reports, 7, 433–459. https://doi.org/10.1038/srep43359

Megjelent
2021-06-10
Hogyan kell idézni
CzebeA. (2021). Szemben az ismeretlen elkövetővel I. Helyzetkép a forenzikus DNS-fenotipizálás eredményeiről és korlátairól. Belügyi Szemle , 69(6), 909-925. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.6.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok