Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata II.

Kulcsszavak: öngyilkosság, szúrt sérülés, emberölés, bűnügyi helyszín

Absztrakt

A mellkasi szúrt sérülés egyértelmű jele annak, hogy önmaga vagy más személy, a sérült életének kioltására törekedett. Ezekben az esetekben a bűnügyi szakemberek gyakran olyan helyszínre érkeznek, amelyet előzőleg valamilyen okból – általában a sürgős betegellátás –, segítő vagy a tett leplezése miatt bűnös szándékkal megváltoztattak. A bejelentés adataiból kiindulva a helyszínelőknek kiélezett figyelemmel kell kutatniuk a helyszínnek a cselekménnyel összefüggő elváltozásait, és azokra okszerű magyarázatot kell adniuk. A helyszín felmérésekor mindig az idegenkezű elkövetésből kell kiindulni, az arra vonatkozó bizonyítékokat keresni, vagy az ellene szólókat csoportosítani. Az öngyilkosság és a bűncselekmény közötti kétség esetén szakmai hiba a majdani szakértői vizsgálatok eredményétől függővé tenni az eset minősítését, hiszen az időmúlás akár meg is hiúsíthatja a felderítés sikerét. Az elméleti hátteret, majd ügyek leíró vizsgálatát tartalmazó kétrészes írásomban ehhez a kezdeti elemző-értékelő munkához kapcsolódó szempontokat kívánom bemutatni, annak érdekében, hogy a bűnügyi nyomozók munkájában a tudatosság nagyobb szerepet kapjon a tagadhatatlanul szükséges, de könnyen sémákká kopó rutin mellett; az igazságszolgáltatás
más szereplői számára pedig szándékom rávilágítani arra a felelősségre, amely a bűnügyi helyszínen jogot alkalmazókra hárul.

Megjelent
2021-06-10
Hogyan kell idézni
BogdányG. (2021). Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata II. Belügyi Szemle , 69(6), 927-943. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.6.2
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok