Közúti közlekedési balesetek miatt kialakult torlódások okozta időveszteség csökkentésének lehetőségei, avagy miként gyorsítható a helyszíni eljárás

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, közlekedési baleset, balesetmegelőzés, intézkedési kötelezettség

Absztrakt

A közúti közlekedési balesetek okozta forgalmi torlódások jelentős nemzetgazdasági károkat okoznak. Jogos igénye a társadalomnak, hogy a közlekedési balesetek helyszínén a szükséges eljárás a lehető legrövidebb időn belül befejeződjön, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt. Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy feltárja a kialakult torlódás mértékét befolyásoló tényezőket, és javaslatokat fogalmazzon meg a baleset miatt kialakult forgalmi torlódás idejének minimalizálására.

Hivatkozások

Beccaria C. (1989). A bűnökről és a büntetésekről. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Fülöp Á. & Major R. (2010). A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban: második, hatályosított kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felföldi P. (2020). Mikromobilitás és balesetek a budapesti közutakon. In Marton Zs., Németh K., Pelesz P. & Péter E. (Szerk.), IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet (pp. 120-129). Pannon Egyetem.

Major R. (2012a). Az oktatás és a nevelés szerepe a közlekedésbiztonság megteremtésében. In Hautzinger Z. & Verhóczki J. (Szerk.), Sodorvonalon: Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére (pp. 189-206). Magyar Rendészettudományi Társaság.

Major R. (2012b). Rendészet, közlekedésrendészet. In Barabás, A. T. (Szerk.), Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapjára (pp. 191-210). Országos Kriminológiai Intézet.

Mészáros G. (2017). A közlekedési baleset-megelőzés információs folyamatai. Magyar Rendészet, 17(2), 129-139.

Tihanyi M. (2017). A rendőrségi munka minőségmérésének lehetséges gyakorlati modellje. In Finszter G. & Sabjanics I. (Szerk.), Biztonsági kihívások a 21. században (pp. 715-723). Dialóg Campus Kiadó.

Vókó Gy. (2012). A büntetési teóriák racionalitásai. Büntetőjogi Szemle, 1, 31-45.

Zheng Z., Wang Z., Zhu L. & Jiang H. (2020). Determinants of the congestion caused by a traffic accident in urban road networks. Accident Analysis & Prevention, 136(3), 105327. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105327

Megjelent
2021-06-10
Hogyan kell idézni
MajorR. (2021). Közúti közlekedési balesetek miatt kialakult torlódások okozta időveszteség csökkentésének lehetőségei, avagy miként gyorsítható a helyszíni eljárás. Belügyi Szemle , 69(6), 1009-1026. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.6.5
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok