A mediáció jellemzői felhasználási területei szerint

Kulcsszavak: családi mediáció, közösségi mediáció, munkahelyi mediáció, interkultúrális mediáció

Absztrakt

A mediációnak számos jellemzője van, lévén, hogy olyan különleges kommunikációs törekvésként tartható számon, amely a két vagy több fél közötti, konfliktusos helyzetben való megegyezésre vonatkozik. Ezeknek a jellemzőknek a bemutatása lehetővé teszi azt a következtetést, hogy a mediáció túlmutat az egyszerű konfliktuskezelésen, így független intézményi keretbe foglalható mind elméleti, mind gyakorlati megfontolásból. Ez a szöveg elméleti keretezésként a kommunikáció participációra alapozott felfogására (PTC) reflektál, bár fókuszában a gyakorlati megvalósítás áll. Bemutatva a mediáció különböző alkalmazási területeit - családi, munkahelyi, közösségi (települési), kortárs (iskolai), egészségügyi és interkulturális (kisebbségi) mediáció –, a szerző, mint mediátor saját tapasztalatain keresztül ismerteti a mediációs folyamat sajátos jellemzőit.

Hivatkozások

Berne, E. (2008). Sorskönyv. Háttér Kiadó.

Boros, Zs., Katonáné Pehr, E., Kőrös, A., Makai, K. & Szeibert, O. (2014). Polgárjog. Családjog. HVG Orac.

Decastello, A. (2008). A közvetítői eljárás az egészségügyben. Doktori értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem.

Feldmár, A. (2006). A tudatállapotok szivárványa. Könyvfakasztó.

Fellegi, B. (2009). Út a Megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. Napvilág Kiadó.

Geertz, C. (1994). Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Osiris Kiadó.

Herczog, M. (Eds.) (2004). Megbékélés és jóvátétel. Család, Gyermek, Ifjúság KKE.

Horányi, Ö. (Eds.) (2007). A kommunikáció mint participáció. Typotex.

Kinnunen, A. (2010). Iskolai konfliktuskezelés Finnországban. In Gyökös, M., Klopfer, J. & Lányi, K. (Eds.), A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban (pp. 67-71). Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

Marklund, L. (2010). Iskolai konfliktusok kezelése kortárs-mediációval Svédországban. In Gyökös, M., Klopfer, J. & Lányi, K. (Eds.), A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban (pp. 72-77). Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

Niedermüller, P. (1999). A kultúraközi kommunikációról. In Béres I. & Horányi Ö. (Eds.), Társadalmi kommunikáció (pp. 96-111). Osiris Kiadó.

Törzs, E. (2010). Közvetítői eljárás – mediáció – Magyarországon, felnőtt korú elkövetők esetén. In Gyökös, M., Klopfer, J. & Lányi, K. (Eds.), A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban (pp. 130-135). Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

Viorst J. (2002). Szükséges Veszteségeink. Háttér Kiadó.

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
NémethV., & SzabóC. (2021). A mediáció jellemzői felhasználási területei szerint. Belügyi Szemle , 69(4. ksz.), 93-107. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.4.7
Rovat
Tanulmányok