Az általános iparbiztonsági hatósági feladatok, hatáskörök bemutatása

Kulcsszavak: közigazgatás, katasztrófavédelem, iparbiztonság, hatósági tevékenység

Absztrakt

Az elmúlt évtizedben sorra kerültek elfogadásra a katasztrófavédelmet létrehozó és a hozzákapcsolódó általános és különös hazai és nemzetközi jogszabályok. A szabályozások célja az emberi élet- és egészség, valamint a létesítmények környezete esetében a védelem biztosítása. Jelen cikkben az általános iparbiztonsági hatóság, mint a hatósági feladatok egyik pillérének az általános bemutatását, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kerülnek a terjedelmi korlátokra való tekintettel bemutatásra.

Hivatkozások

Balázs, I. (2018). A közigazgatás. In Jakab, A. & Fekete, B. (Eds.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (pp. 1-12). Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bárczi, G. & Országh, L. (1962). A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. kötet. Akadémiai Kiadó.

Barta, A. (2014). A területi államigazgatás változásai 2010–2014. Új Magyar Közigazgatás, 7(2), 1–4.

Bognár, B., Kátai-Urbán, L., Kossa, Gy., Kozma, S., Szakál, B. & Vass, Gy. (2013). Iparbiztonságtan I. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.

Kaiser, W. & Schindler, M. (1999). Precautions against industrial accidents: experience in applying the Seveso II Directive in central and eastern European countries. Journal of Hazardous Materials, 65(1–2), 59-75. https://doi.org/10.1016/S0304-3894(98)00255-6

Kátai-Urbán, L. (2015). Veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jog-, intézmény és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon. University of Public Service.

Kátai-Urbán, I., Cimer, Zs., Szakál, B. & Vass, Gy. (2019). Risk Management in population protection. Science For Population Protection, (2), 1-8.

Kátai-Urbán, L., Vass, Gy. (2014). Kézikönyv a veszélyes üzemek biztonságszervezésével kapcsolatos alapfeladatok teljesítéséhez. National University of Public Service.

Lakatos, B. & Teknős, L. (2019). Az „új” eljárási törvény eddigi, valamint a jövőben hatályosuló szankció törvény várható hatása a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységére. Védelem Tudomány, 4(4). 167-180.

Rácz, Zs. (2020). A katasztrófavédelem és a munkavédelem összefüggései, Agrár- és Környezetjog, (28), 389-401. https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.28.376

Teknős, L. (2018). A katasztrófavédelem és a rendőrség feladatai: a fenntarthatóság biztonsági aspektusai. In Baranyai, G., Csernus, D. I. (Eds.), A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. (pp. 279-298). Dialóg Campus Kiadó.

Teknős, L. (2020). Az éghajlatváltozás és a rendkívüli időjárás hatásaiból adódó katasztrófavédelmi feladatok kockázatalapú megközelítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Trócsányi L., Schanda, B. & Csink, L. (2014). Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-Orac.

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
LakatosR. B. (2021). Az általános iparbiztonsági hatósági feladatok, hatáskörök bemutatása . Belügyi Szemle , 69(4. ksz.), 8-20. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.4.1
Rovat
Tanulmányok