Dombsági mezőgazdasági termőterületek újraértékelése domborzati tényezők felhasználásával

  • Lajos Gál-Szabó ME MFK Földrajz-Geoinfomatika Intézet, Miskolc
  • Endre Dobos ME MFK Földrajz-Geoinfomatika Intézet, Miskolc
  • Péter Pecsmány ME MFK Földrajz-Geoinfomatika Intézet, Miskolc
  • Bálint Pinezits ME MFK Földrajz-Geoinfomatika Intézet, Miskolc
Kulcsszavak: mezőgazdaság, GIS, geomorfológia, hozamok

Absztrakt

A kutatásunk célja, hogy a Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet tardi alegységének mezőgazdaságilag művelt területeire egyfajta termőterület minősítési rendszer kidolgozása, majd alkalmazása a módszertannak 3 kultúrnövényen, amelyek az őszi búza, takarmányborsó és az őszi káposzta repce. A vizsgálat során a szövetkezet felhasználhatóvá tette számunka 1700 hektár művelt terület 20 éves terméshozamait valamint a vizsgált mezőgazdasági parcellák termés minősítéséhez különböző domborzati paramétereket használtunk fel, ezt egy többcsatornás képpé egyesítettük, a terméshozamokat training-kalibrációs területként felhasználva irányított osztályozást hajtottunk végre. A kidolgozott módszertan alkalmazásával létrehoztunk egy növény alapú termőhely minősítési rendszert, mely alkalmas a kalibrációs adatokat szolgáltató évhez hasonló viszonyokra tervezett vetésterület optimalizálásra. Az elkészült módszertant a jövőben talajtani és időjárási paraméterekkel bővítjük, új területeket vonunk be a vizsgálatba.

Megjelent
2019-10-21
Rovat
Értekezések