Ellátás és ellátatlanság – köz- és piaci szolgáltatások területi-települési egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon

  • Gabor Nagy MA KRTK RKI
Kulcsszavak: közszolgáltatások, piaci szolgáltatások, területi egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, jó kormányzás

Absztrakt

A dolgozat alapkérdése a futó OTKA kutatás keretében végzett módszertani jellegű résztémához kapcsolódik. Arra kerestük a választ, hogy az állam szerepvállalása, vagy éppen visszavonulása és az aktív állami politika feladása egy adott területen miként formálja a területi egyenlőtlenségeket, hogyan változtatja meg a hozzáférést egyes szolgáltatásokhoz – elsősorban a vidéki területeken? A korábbi évek tapasztalatai alapján megkockáztattuk azt a hipotézist, hogy ezek a lépések a területi egyenlőtlenségek növekedése irányába hatottak, részben a társadalmi szerkezet területiségére reflektálva, részben a településhálózati sajátosságokat erősítve, s részben a centrum-periféria (jelen tanulmányban a hatalom geometriája – Massey D., 1984) által kirajzolt térstruktúrát erősítve.

 

Megjelent
2019-07-15
Rovat
Értekezések