Egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, térbeliség – a szívizominfarktus ellátásának néhány földrajzi jellegzetessége Magyarországon

  • Annamária Uzzoli MTA KRTK RKI
  • Viktor Pál SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged
  • Szilvia Beke Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Gyula
  • Attila Bán
Kulcsszavak: hozzáférés, egészségegyenlőtlenség, kevert módszertan, akut miokardiális infarktus, területi különbségek

Absztrakt

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben megjelenő esélyegyenlőtlenségek jelentős mértékben hozzájárulnak az egészségegyenlőtlenségek kialakulásához, fokozódásához. A hozzáférés komplex, soktényezős fogalom, meghatározásában különböző megközelítések léteznek, de értelmezése alapvetően a társadalmi-gazdasági tényezők függvénye. Hároméves kutatási projektünkben fő cél a hazai egészségegyenlőtlenségek területi különbségeinek vizsgálata, elsősorban az ellátás szerepének megértésén keresztül. A hozzáférés - egyenlőtlenség - térbeliség összefüggéseinek és kapcsolatrendszerének definiálása a kutatásban az ún. kevert módszertan alkalmazására épül, vagyis a kvantitatív és a kvalitatív technikák együttes használatára. Az egyenlőtlenségek vizsgálata esettanulmány formájában a népbetegségnek számító ún. akut miokardális infarktus ellátási jellemzőin keresztül valósul meg. Eredményeink megerősítik a paradox helyzetet, azaz Magyarországon jelenleg az egészségmutatók lassú javulása tapasztalható az egyenlőtlenségek növekedésével párhuzamosan. Az ellentmondás feltételeinek és tényezőinek feltárása részben egy helyi esettanulmány során történt meg az egészségügyi szakemberekkel és betegekkel készült félig strukturált interjúk segítségével. Az eredmények és tapasztalatok alkalmasak javaslatok megfogalmazására a  bizonyítékokon alapuló szakpolitika számára.

Megjelent
2019-05-21
Rovat
Értekezések