Az MTA Földtudományok Osztályába tartozó tudományos bizottságok publikációs karakterisztikájának összehasonlító elemzése

  • György Csomós Debreceni Egyetem, MK, Építőmérnöki Tanszék, Debrecen
Kulcsszavak: földtudományok, MTMT, tudományos publikáció, idézések, tudománymetria

Absztrakt

A tanulmány célja a MTA X. Földtudományok Osztály szakterület-specifikus publikációs karakterisztikájának és teljesítményének összehasonlító elemezése akadémiai teljesítményindikátorok felhasználásával. A tanulmány a következő aspektusok bemutatására és kiértékelésére fókuszál: az osztály különböző tudományos bizottságaiba tartozó kutatók publikációs kibocsátására, a publikációk társszerzősség-karakterisztikájára, a publikációk nemzetközi láthatóságára, a publikációk idézettségi hatására. Az eredmények bizottság (szakterület) szinten kerülnek kumulálásra. Az elemzés fő céljai a következők: a szakterület-specifikus publikációs karakterisztikán keresztül annak igazolása, hogy az osztály erősen inhomogén összetételű, továbbá annak bemutatása, hogy az osztály által a MTA doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményeiben megállapított indikátorok nem megfelelően reflektálnak a szakterületek eltérő publikációs karakterisztikájából fakadó inhomogenitásra. Az eredmények hozzájárulhatnak a doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményeinek pontosításához, vagy legalább ösztönözhetik az osztályt, hogy egy sokkal alaposabb összehasonlító elemzést végezzen el a szakterület-specifikus tudománymérési követelmények pontosítása érdekében.

Megjelent
2019-10-21
Rovat
Értekezések