Határon átnyúló kultúragazdaság integrált fejlesztése a magyar-szlovák határon

  • Gyula Ocskay CESCI, Budapest
  • Tamás Hardi Széchenyi István Egyetem KGK Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr; KRTK Regionális Kutatások Intézete NYUTO, Győr
Kulcsszavak: kultúragazdaság, határon átnyúló együttműködés, Ister-Granum ETT, INTERREG

Absztrakt

A tanulmány egy konkrét projektfejlesztő munka tapasztalatait felhasználva arra a hiányosságra keresi a választ, hogy a magyar-szlovák határon a kulturális örökség valorizációját célul kitűző rengeteg sikeres pályázat miért nem eredményezte eddig a határtérség erősebb kohézióját, és hogy miként járulhatnának ehhez hozzá a jövőbeli hasonló kezdeményezések. A szerzők ennek érdekében először áttekintést nyújtanak a határtani szakirodalomnak a témát érintő főbb megállapításairól, különös hangsúllyal kezelve a szubjektív (azon belül a kulturális) távolság és határ kérdéskörét. Ezt követően bemutatják a határon átnyúló együttműködéseket segítő INTERREG programok erényeit és hibáit, kiemelve az integrált fejlesztések szükségességét. A tanulmány harmadik részében pedig az Ister-Granum ETT részvételével megvalósuló, a vízhez kapcsolódó kulturális örökség valorizációját célzó WAVE című INTERREG EUROPE projekt, illetve a szlovák-magyar INTERREG V-A program keretében alkalmazott területi akciótervek tapasztalatai alapján javaslatot tesznek a kultúragazdaság határon átnyúló integrált fejlesztésére.

Megjelent
2021-05-26
Rovat
Értekezések