Az átalakuló terroir – Egy természetföldrajzi fogalom társadalomföldrajzi átértékelése

  • Balázs Kismarjai ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet; Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Kulcsszavak: terroir, a terroir definíciója, az

Absztrakt

A terroir, mint borászati fogalom, az elmúlt évtizedekben „villámkarriert” futott be. A kezdetben szűk szakmai réteg által használt kifejezés mára népszerű és populáris lett. Megkerülhetetlen mind a borgazdaság, mind az értékesítő és fogyasztó szempontjából is. A terroir alapvető vizsgálata elsősorban a természetföldrajz keretein belül történt, és csak az elmúlt két évtized hozta magával a társadalomföldrajz és más társadalomtudományok erősödő szerepét. A borászati piac szélesedése, a külföldi terroir-borok megjelenése, valamint az Európai Unió eredetvédelmi szabályozása, mely szintén a terroir-on alapul, Magyarországon is szélesebb körben tette ismertté a fogalmat. Ugyanakkor a hazai felfogás, sőt a hazai terroir vizsgálatok is nagy többségében még a természetföldrajzi megközelítésnél tartanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a legújabb társadalomtudományi vizsgálatok is helyet kapjanak a magyarországi terroir kutatásokban, hiszen ezek feltétlenül szükségesek a fogalom megértéséhez és alkalmazásához a hazai viszonyok között. Jelen tanulmány ezt a hiányt próbálja elkezdeni betölteni.

Megjelent
2021-05-26
Rovat
Értekezések