A covid-19 világjárvány néhány gazdasági, társadalmi és környezeti következménye földrajzos szemmel

  • Attila Kerényi Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
  • Andrea McIntosh-Buday Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék
Kulcsszavak: járvány terjedése, repülés, szegénység, fejletlen oktatás, légszennyeződés, klímavédelem, városi környezet, zöld gazdaság

Absztrakt

Tanulmányunkban a COVID-19 világjárványt megelőző koronavírus-járványok (SARS, MERS) sajátosságaiból indulunk ki, bemutatva a betegségek terjedésének okait és földrajzi útvonalait. Az emberi társadalmak globális összekapcsoltsága szinte szükségszerűen vezetett a COVID-19 pandémia kialakulásához. Leírjuk a járvány globális terjedésének útvonalait, benne a légi közlekedés szerepét, majd a pandémia fertőzési hullámainak okait, a hatékony védekezés módszereit. A járvány világgazdaságra gyakorolt hatásaival kapcsolatban megállapítottuk, hogy a gazdag országok viszonylag gyorsan túljutottak a válságon, míg a szegény országok gazdaságát tartósan megviselte. A társadalmi hatások közül a szegények és gazdagok közötti szakadék mélyülését és a szegény gyerekek oktatási elmaradottságát tartjuk a legsúlyosabbnak.  A járvány kedvező környezeti hatása csak átmeneti volt. A világgazdaság elképzelt zöld átalakulása nem valósult meg, és a globális éghajlatváltozás elleni küzdelem sem lett eredményesebb.

Megjelent
2023-06-16
Rovat
Értekezések