A Magyar Hidrológiai Társaság elnökei

Kulcsszavak: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Hidrológiai Társaság, MHT, társelnökök, elnök

Absztrakt

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) 1917-ben alakult Hidrológiai Szakosztályának, valamint az egykori Magyar Mérnök és Építész Egylet 1866-ban létesített Vízépítési Szakosztályának tagjaiból vált önálló egyesületté 1949-ben. Az MHT születési évének 1917-et tekintjük. A 2023-ban 105 éves Magyar Hidrológiai Társaság – túlélve a XX. századi magyar történelem viharait – napjainkban is azon munkálkodik, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye a korszerű ismeretek és tapasztalatok cseréjét a víztudományok és a technika területén dolgozó szakemberek között. A 2023-ban történt elnökváltás kapcsán bemutatjuk a szakma kiválóságait képviselő eddigi elnököket és közreadjuk az új társelnökök terveit.

Szerző életrajzok

Major Veronika, Hidrológiai Közlöny

MAJOR VERONIKA okleveles vegyipari gépészmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem), jogi szakokleveles mérnök (Eötvös Loránd Tudományegyetem), egyetemi doktor. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség alelnöke, a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tagja, a Magyar Hidrológiai Társaság Hidrológiai Közlönyének főszerkesztője. Benedek Pál-díjas és a Kvassay Jenő emlékérem tulajdonosa

Fejér László, Hidrológiai Közlöny

FEJÉR LÁSZLÓ okleveles mérnök, technikatörténész, címzetes egyetemi docens, az MHT tiszteleti tagja. 1974-től 1990-ig a Magyar Vízügyi Múzeum gyűjteménykezelő (VIZDOK) muzeológusa, majd vezetője. 1990-1993 között az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főosztályvezető-helyettese, 1993-tól a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény (VMLK) alapító igazgatója. 2010-től nyugdíjas. Kutatási területei: a vízgazdálkodási társulatok története, vízgazdálkodási politika, a vízügy és a társadalom kapcsolata a történelemben, kiemelkedő vízügyi személyiségek életrajza stb. Tagja az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának. 1990-től az MHT Vízügyi Történeti Bizottságának elnöke, 2002-től a Magyar Mérnöki Kamara Történeti Bizottságának elnöke. Szerkesztőbizottsági tagja a Hidrológiai Közlönynek, valamint szerkesztője a Vízügyi Történeti Füzetek című kiadványsorozatnak.

Megjelent
2023-08-24
Hogyan kell idézni
MAJORV., & FejérL. (2023). A Magyar Hidrológiai Társaság elnökei. Hidrológiai Közlöny, 103(3), 80-83. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/hidrologiaikozlony/article/view/12539
Rovat
Történelmi pillanatkép