Álomfejtés és gyógyítás az ókori Görögországban

  • Szabó Mária

Absztrakt

A filozófia, a vallás és az orvostudomány szoros kapcsolata az ókori világban, nem csak Görögországban, közismert. A görög racionális orvostudomány a filozófiából fejlődött önálló tudománnyá, de a filozófiával való szoros kapcsolata nagyon hosszú ideig megmaradt. Gondoljunk csak a XVII. századi racionalista filozófia megalapítójára, Descartes-ra, akinek vérkeringés-elmélete megelőlegezte Harvey felfedezését.  

Hivatkozások

Apuleius Aranyszamár Ford. Révay József. Magvető Kiadó, Budapest 1963. 1.18(a).

Arisztophanész vígjátékai Ford. Arany János. Európa Könyvkiadó, Budapest 1988. „Plutos” 2(a), 713(b).

Arisztotelész Lélekfilozófiai írások Európa Könyvkiadó, Budapest 1988. „Az álmok” 247–57(a), „Az álomjóslat” 265–9(b), 462a–463a(c), 463a4–464a5–6(d).

Artemidórosz Oneirokritika I–III. Kaktos, Athén 2000. I.1(a), I.6(b).

Cicero A jóslásról Ford. Hoffmann Zsuzsanna. Belvedere Segédkönyvtár III., Bába és Tsai Kft. 2005. I.10.16(a), I.29.60–1(b), I.45(c), I.61.15(d), I.69.142(e), II.119(f ).

Dodds, E. R. A görögség és az irracionalitás Gond-Cura Alapítvány – Palatinus Kiadó, Budapest 2002. 101(a), 102–3(b), 112(c).

Görög vallás, görög istenek Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. „Csodás gyógyulások Asklépios szentélyében” 215–8(a).

Hahn István Álomfejtés és társadalmi valóság Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 6.2. jegyzet (a).

Hérakleitosz Múzsái vagy A természetről Helikon Kiadó, Budapest 1983. 10–1(a).

Hérodotosz Görög–perzsa háború Ford. Muraközy Gyula. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. II.49(a), VII.16.2(b), VII.221(c), IX.34(d).

Hippocrates Vol. I. The Loeb Classical Library, London 1957. With an English Translation by W. H. S. Jones.

Homérosz Iliász Ford. Devecseri Gábor. Magyar Helikon, Budapest 1972. 43–52(a), 62–3(b), 68–70(c).

Homérosz Odüsszeia, Homéroszi költemények Ford. Devecseri Gábor. Magyar Helikon, Budapest 1971. XIX. 535–50(a), 560–7(b).

Hornyánszky Gyula A görög felvilágosodás tudománya. Hippokratész Liget Műhely Alapítvány, Budapest 2007.

Kerényi Károly Az isteni orvos. Tanulmányok Aszklépioszról és kultuszhelyeiről Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999. 29(a), 36(b), 37(c), 41(d).

Pauszaniasz Görögország leírása I–II. Ford. Muraközy Gyula. Pallas Stúdió – Attraktor Kft., Budapest 2000. I.34.4–5(a), I.43.5(b),I.44.5(c), II.18.4(d), II.36.1(e), IV.36.3(f ), V.5.10(g), VI.17.6(h), VIII.18.7–8(i), VIII.47.3(j), IX.31.5(k).

Petronius Satyricon Ford. Horváth István Károly. Magyar Helikon, Budapest 1972. 30. töredék(a).

Platón Összes művei I–III. Ford. Szabó Miklós. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. „Állam” 571e–572b(a), „Phaidón” 60d–e(b), 61a–b(c).

Plutarkhosz Párhuzamos életrajzok I–II. Ford. Máthé Elek. Magyar Helikon, Budapest 1978. „Periklész” 13(a).

Quintus Horatius Flaccus Összes versei Ford. Borzsák István, Devecseri Gábor. Corvina Kiadó, Budapest 1961.

Sophoklés drámái Ford. Babits Mihály. Magyar Helikon, Budapest 1970. „Oedipus király” 169(a).

Strabón Geógraphika Ford. dr. Földy József. Gondolat, Budapest 1977. VIII.3(a), VIII.19(b).

Szabó Mária Álomfejtés és gyógyítás az ókori Görögországban. Bevezetés Az életrendről IV. könyvének fordításához és a fordítás Ókor 2009. VIII. 2.

Szabó Miklós, Kádár Zoltán Antik természettudomány Gondolat, Budapest 1984. 352–3(a).

Tibullus és Propertius Összes költeményei Magyar Helikon, Budapest 1976.

Válogatások a Hippokratészi gyűjteményből Gondolat, Budapest 1991. „A prognósisok köny ve” 91 (a), „A szent betegség” 107(b).

Megjelent
2023-08-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok